macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, September 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

Udgave 22. september 2020

Husk – at det er blevet tid til indeksering af de indefrosne feriemidler 

Alle virksomheder, der har indregnet en gældforpligtelse, som dækker over indefrosne feriemidler fra den nye ferielov, skal beregne en løbende indeksering, svarende til lønudviklingen. Indekseringen skal indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Læs mere om, hvornår indekseringen starter, hvornår indekseringssatsen offentliggøres, hvordan processen bliver i det første år efter ikrafttræden af den nye ferielov og efterfølgende.


Reminder om vigtige deadlines hos IASB 

Der er snart kommenteringsdeadline på to af IASB's igangværende tekniske projekter. Det første projekt vedrører præsentation af resultatopgørelsen (General Presentation and Disclosures), og har kommenteringsdeadline 30. september 2020.

Det andet projekt vedrører goodwill (Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment), og har kommenteringsdeadline den 31. december 2020.

Vi opfordrer virksomheder, der har en holdning til projekterne, om at afgive kommentarer hertil.Kommende IFRS-regler for klassifikation af gæld 

IASB har vedtaget ændringer til IAS 1 om klassifikation af gæld. Ændringerne præciserer bl.a.:

  • At retten til at udskyde indfrielse af gælden skal eksistere på balancedagen, uanset om overholdelse af lånebetingelserne først testes efter balancedagen.
  • At ledelsens hensigter og intention om at udnytte retten til at udskyde indfrielse eller forventning om at indfri før tid ikke påvirker klassifikationen.

Ændringerne har effekt for regnskabsår, der starter 1. januar 2022 eller senere (IASB har på et møde i april 2020 foreslået at udsætte ikrafttrædelsestidspunktet til regnskabsår, der starter 1. januar 2023 eller senere). Ændringerne får regnskabsmæssig effekt med tilbagevirkende kraft, og førtidsimplementering vil være tilladt, når ændringen er godkendt af EU. Ændringer til flere IFRS-standarder som følge af IASB's IBOR-projekt, fase 2, er offentliggjort

IASB (International Accounting Standards Board) har netop offentliggjort Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2, Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16 (ændringerne). Ændringerne til standarderne sker som følge af, at regulatorer i hele verden i 2018 besluttede at erstatte de såkaldte Interbank Offered Rates (IBORs) med alternative næsten risikofrie renter (RFRs). Ændringerne til standarderne har været nødvendige, idet de ikke i deres oprindelige form har adresseret denne specielle situation, hvor en referencerente udfases og erstattes med en ny referencerente. Uden ændringerne til standarderne vil udfasningen af de såkaldte IBOR-renter på eksempelvis indgåede regnskabsmæssige sikringsforhold samt på vurderingen af, om der er sket modifikationer i virksomhedernes finansielle kontrakter, kunne have uhensigtsmæssige regnskabsmæssige konsekvenser.

IASB har valgt at adressere ændringen i referencerente i 2 faser:

  • Fase 1 fokuserer på regnskabsmæssige problemstillinger i perioden, før en IBOR-rente erstattes med en RFR-rente.
  • Fase 2 fokuserer på regnskabsmæssige problemstillinger i perioden efter, en IBOR-rente er erstattet med en RFR-rente.

Læs mere om IASB's IBOR-projekt, fase 1 og 2, i EY's publikationer:

IFRS Developments 174 - IASB completes its IBOR reform programme

IBOR reform: publication of phase 1 amendments, commencement of phase 2

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os