RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, september 2022

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

Har du set vores nye IFRS-årsrapportmodel for 2022?

I slutningen af august offentliggjorde vi EY's danske IFRS-årsrapportmodel for 2022, som viser, hvordan en IFRS-årsrapport kan præsenteres for en børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. Modellen er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. I dette års publikation har vi også indsat vejledning vedrørende regnskabsaflæggelse i en krisetid. 


EY-publikation om klassifikation af gælds- og egenkapitalinstrumenter

EY har udsendt publikationen Applying IFRS Financial instruments with characteristics of equity (FICE), som giver et detaljeret indblik i IASB's udvikling af ændringer til IAS 32. 


EY-publikation om nye krav til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis

EY har udgivet en ny Applying IFRS, der beskriver IASB's ændringer til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber og Pratice Statement 2 Vurdering af væsentlighed. Publikationen har til formål at assistere virksomheder med deres kommunikation af anvendt regnskabspraksis, herunder med vurderingen af hvilke elementer af anvendt regnskabspraksis, der er væsentlige for de primære regnskabsbrugere. Ændringerne finder anvendelse fra 1. januar 2023, og vi anbefaler derfor allerede nu, at virksomheder, der aflægger regnskab i overensstemmelse med IFRS, gennemgår deres anvendte regnskabspraksis for at sikre overholdelse af de nye regler. 

 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os