owl

Uddannelsesinstitutioner, december 2019

I denne udgave af Nyt for Uddannelsesinstitutioner kan du blandt andet læse om, hvordan Statsrevisorerne anbefaler uafhængig rådgivning om lån, efter at der i oktober 2019 kom beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde udarbejdet af Rigsrevisionen med Statsrevisorernes bemærkninger.

Du kan også læse om, hvordan prisen på robotics nu også er attraktiv for mindre uddannelsesinstitutioner. Derudover kan du blive klogere på ændringerne af momslovens udtagningsregler, og hvordan ændringerne kan få betydning for uddannelsesinstitutioner.

Siden 1. januar 2019 har det været et krav at anvende kryptering ved fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger via e-mails. Uddannelsesinstitutionerne skal i den forbindelse være opmærksomme på at sikre en passende krypteringsløsning, når de udveksler fortrolige og følsomme personoplysninger.

Indhold i denne udgave:

Statsrevisorerne anbefaler uafhængig rådgivning om lån

I oktober 2019 kom Rigsrevisionens beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde, hvor det anbefales at offentligt støttede uddannelsesinstitutioner bør have en finansieringsstrategi og anvende uafhængig rådgivning til at vurdere deres finansielle risici.
 

Prisen på robotics er nu også attraktiv for mindre uddannelsesinstitutioner

I en tid med stigende datamængder får medarbejdere flere og nye typer af administrative opgaver. Ofte består store dele af disse opgaver af indtastning, flytning og bearbejdning af data. Vi ser på, hvordan effektiviseringen af arbejdsgange via robotics kan frigive ressourcer fra medarbejderne til fx at udvikle nye services.
 

Momslovens udtagningsregler kan få betydning for uddannelsesinstitutioner

Ændringer i momsloven betyder, at investeringsgoder, herunder fast ejendom, omfattes af reglerne om udtagning. Der skal nu afregnes moms af markedsværdien på det tidspunkt, hvor et investeringsgode går fra momspligtig til momsfritagen anvendelse, når der har været ret til fuldt eller delvist momsfradrag ved anskaffelse eller opførelse.
 

Kryptering af e-mails er også relevant for uddannelsesinstitutioner

Siden 1. januar 2019 har det været et krav at anvende kryptering ved fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger via e-mails. Når uddannelsesinstitutioner fx sender cpr-nummer, karakterer, oplysninger om trivsel og eventuelle helbredsoplysninger om eleverne via e-mails, skal der anvendes en passende krypteringsløsning.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os