owl

Nyt for Uddannelsesinstitutioner, december 2022

I nyhedsbrevet Nyt for Uddannelsesinstitutioner kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for uddannelsesinstitutioner. 

Ledelsens kontrolansvar ved udbetaling af skattefri godtgørelser

Vi har konstateret, at der kan være mindre differencer i de anvendte satser i visse blanketflowsystemer set i forhold til de gældende satser angivet af SKAT. Arbejdsgiver har et kontrolansvar for at sikre, at betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelser er opfyldte, herunder, at der anvendes korrekte satser.


Ny bogføringslov og frie skoler

De væsentligste og mest omfattende ændringer i den nye bogføringslov er de nye bestemmelser om krav til digitale bogføringssystemer og krav om digital bogføring. Dette indebærer, at skolerne skal registrere deres transaktioner i et bogføringssystem, og at registreringer og bilag skal opbevares digitalt på en server hos udbyder af bogføringssystemet eller hos en anden tredjepart.


Uddannelsesinstitutioners køb af solcelleanlæg

En mulig investering for at dække uddannelsesinstitutionens energibehov helt eller delvist, kan være investering i et solcelleanlæg. Vi ser nærmere på den moms- og afgiftsmæssige håndtering ved anskaffelse og drift af solcelleanlæg.


Fyring efter blodprop kostede dyrt

Arbejdsgivere skal træde meget varsomt, når det gælder opsigelse af medarbejdere med varige senfølger efter alvorlig sygdom. Hvis der er tale om en varig nedsættelse af medarbejderens funktionsevne, kan medarbejderen nemlig være særligt beskyttet mod opsigelse, da den nedsatte funktionsevne kan være et handicap omfattet af forskelsbehandlingsloven. 

 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os