owl

Nyt for Uddannelsesinstitutioner, maj 2022

I nyhedsbrevet Nyt for Uddannelsesinstitutioner kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for uddannelsesinstitutioner. 
Ansvar og overblik ved bestyrelsesarbejde i uddannelsesinstitutioner (særligt til nye bestyrelsesmedlemmer)

At være bestyrelsesmedlem på en uddannelsesinstitution er tids- og ressourcekrævende. Omvæltninger i taksameterfordelingen, nye uddannelsesreformer, implementering af overenskomster, øget digitalisering mv. har de senere år skabt en omskiftelig hverdag, der stiller nye og øgede krav til bestyrelsen, krav som nye medlemmer bør være bekendt med, men også krav som erfarne bestyrelsesmedlemmer bør selvreflektere på. Få et overblik over bestyrelsesmedlemmers ansvar.

Kortbetalinger og moms i uddannelsesinstitutioner

For at lette den administrative byrde får uddannelsesinstitutioner ofte udstedt betalingskort til medarbejdere til brug ved køb af varer og ydelser til institutionen. Da betalingskortet er udstedt for at lette den administrative byrde, benyttes der ofte også en forenklet indkøbsprocedure. Det er dog under alle omstændigheder vigtigt, at alle væsentlige krav fortsat overholdes, herunder også de krav, der gælder i forhold til moms. Få et overblik over reglerne.

 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os