owl

Nyt for Uddannelsesinstitutioner, september 2021

I nyhedsbrevet Nyt for Uddannelsesinstitutioner kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for uddannelsesinstitutioner. 
Er dit formålsregnskab klar til offentliggørelse?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har undersøgt kvaliteten af formålskonteringen på udvalgte institutioner, og det viser sig, at kvaliteten af konteringen ikke er høj nok. Få et overblik over, hvilke konteringer der især volder problemer.


Revideret vejledning til regnskabsinstruksen fra Økonomistyrelsen

Alle regulerede institutioner er jf. §9 stk. 3 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. forpligtet til at udarbejde en regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen skal opdateres i overensstemmelse med den reviderede vejledning, som Økonomistyrelsen udsendte i juni 2021. Få et overblik over det nye indhold i den reviderede vejledning.


Ny regler for moms på udtagning af investeringsgoder

Udtagningsreglerne omfatter nu også investeringsgoder, hvilket kan få betydning for uddannelsesinstitutioner. Det er fx tilfældet, hvor en uddannelsesinstitution indenfor de seneste 5 år har opført eller væsentlig ombygget en ejendom, der anvendes blandet til momsfritaget og momspligtig aktivitet. Få et indblik i de nye regler.
 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os