4 minutters læsetid 23 jan. 2019
worker below pipeline snowy gas plant

Hvordan mangfoldighed styrker effektiviteten inden for olie og gas

Af Andy Brogan

EY Global Oil & Gas Leader

Oil & Gas sector leader, speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.

4 minutters læsetid 23 jan. 2019

Vores undersøgelse fremhæver behovet for mangfoldighed for at hjælpe med at navigere gennem omvæltninger i olie- og gassektoren og den værdi, som mangfoldighed giver på bundlinjen.

Respondenterne understregede, at der skal gøres mere for at få kvinder i lederjobs. Virksomheder, der vælger at sætte lige repræsentation af kønnene på dagsordenen, finder ud af, at de har en mere engageret arbejdsstyrke, klarer sig bedre og opnår en højere fastholdelsesgrad blandt medarbejderne.

Mænd eller kvinder er ikke hovedspørgsmålet. Hvad der er vigtigere er, hvordan vi skaber den rette kultur og processer, der kan inspirere og motivere folk til at arbejde og engagere sig med integritet, tillid og engagement for at opnå succes.
Respondent i Oil and gas survey

De fleste af vores respondenter (51 %) forventer at se en mindre stigning blandt kvinder i lederjobs, og selvom dette er positive udsigter, repræsenterer det ikke hele historien. I øjeblikket er kun 11 % af de øverste lederstillinger udfyldt af kvinder, og små skridt skaber ikke lige repræsentation af kønnene foreløbig.

Tror du ligestilling mellem kønnene i olie- og gasindustrien er lige om hjørnet? Tro om igen.

11 %

af de øverste ledere inden for olie og gas er kvinder

98 % af vores respondenter svarer, at vi oplever en tid med monumentale forandringer inden for olie- og gasindustrien. Omvæltninger på grund af faldet i olieprisen, geopolitisk ustabilitet og økonomiske og miljømæssige forandringer i lovgivning er drivkræfterne bag et grundlæggende skift i branchen. Virksomheder ændrer forretningsmodeller, justerer forsyningskæder og ændrer deres porteføljer for at forbedre værdien.

Tror du, at olie- og gasindustrien ikke ændrer sig? Tro om igen.

98 %

siger, at dette er en tid med monumentale forandringer for olie- og gassektoren

Vores respondenter er overvældende (94 %) enige i, at mangfoldighed af tanker og erfaring er nøglen til at klare omvæltninger og disruption i branchen. At udvikle mangfoldighed på tværs af en virksomhed er ikke en hurtig løsning, men et langsigtet forretningskrav.

Tror du ikke, at ligestilling mellem kønnene vil hjælpe dig til at navigere gennem forandringer? Tro om igen.

94 %

er enige i, at diversitet i tanker og erfaringer er nøglen til at klare sig gennem omvæltninger i olie- og gasindustrien

Uden mangfoldighed vil virksomheder fortsat gå glip af innovation og indsigt, der kan hjælpe dem med at udnytte fremtidige muligheder og drivkræfter for vækst. Bestyrelsen og den øverste ledelse er nødt til at skabe og investere i en mangfoldighed af nye talenter på tværs af alle niveauer og i mentorer for at udrydde den ubevidste bias, der i øjeblikket holder nogle af deres største talenter tilbage.

Tror du, at mangfoldighed ikke vil påvirke forretningsresultater? Tro om igen.

61 %

anerkender, at ligestilling mellem kønnene forbedrer forretningens økonomiske resultater

61% af vores respondenter sagde, at mangfoldighed påvirker de økonomiske resultater. Yderligere 77 % sagde, at det påvirkede ikke-finansielle resultater. I betragtning af udfordringerne inden for olie- og gasindustrien er det vanskeligt at forstå, hvorfor virksomheder ikke ønsker de økonomiske fordele, mangfoldighed kan medføre.

Ifølge Peterson Institute for International Economics-rapporten kan kvindelige ledere føje 6 % til bundlinjen, hvilket kan gøre en reel forskel i disse udfordrende tider. Så det er overraskende, at flere virksomheder ikke drager fordel af de gevinster, der kan opnås.

Tror du, at talent ikke behøver at være mangfoldigt? Tro om igen.

73 %

er enige i, at de er nødt til at gøre mere for at tiltrække, fastholde og forfremme kvinder til ledende stillinger

Med den underliggende disruption, der både berører branchen og den aldrende arbejdsstyrke, er talentstyring afgørende, så virksomheden ændrer sig i takt med med tiden og trives i det nye miljø.

73 % af vores respondenter er enige i, at der skal gøres mere for at tiltrække, fastholde og forfremme kvinder. Virksomheder skal arbejde hårdere for at vise chancerne og karrieremulighederne for kvinder, der matcher deres færdigheder og ambitioner.

For at øge diversiteten i ledelsen skal de give dygtige kvinder de strategiske og finansrelaterede erfaringer, der er nødvendige for at være leder. De bør også tilskynde deres mandlige og kvindelige øverste ledere til at blive mentorer for kvindelige ansatte.

Sammendrag

Tror du, at ligestilling mellem kønnene ikke har noget at gøre med de disruptive trends, der i øjeblikket udfordrer olie- og gasbranchen? Tro om igen.

Om denne artikel

Af Andy Brogan

EY Global Oil & Gas Leader

Oil & Gas sector leader, speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.