Foto af Tina Christensen, Manager

Tina Christensen

Manager, Assurance, EY Danmark

Revisor med mange års erfaring inden for revision og rådgivning af energi- og forsyningsselskaber.

Tina Christensen er manager i EY med særlig fokus på energi- og forsyningsvirksomheder – herunder den særlovgivning, som energi- og forsyningsvirksomhederne er underlagt, fx Vandsektorloven, Varmeforsyningsloven, Affaldslovgivningen m.v.

Tina har arbejdet med energi- og forsyning siden 2010 og er revisor og rådgiver for en række kommunalt ejede forsyningskoncerner.

Derudover er Tina forfatter til udgivelser om specifikke forhold indenfor energi- og forsyningssektoren.

Kontakt Tina