Foto af Torben Lange
Jeg har i en årrække bistået private og offentlige virksomheder med at forebygge, opdage og udrydde korruption, bestikkelse, hvidvask og anden økonomisk kriminalitet i Danmark og internationalt.

Torben Lange

EY Danmark, Leder af Forensic & Integrity Services

Leder af Forensic & Integrity Services i EY Danmark. Rådgiver med høj integritet, troværdighed og god juridisk forståelse. International erfaring.

Fokusområder Assurance

Torben Lange er leder af Forensic & Integrity Services i EY Danmark.

Med mere end 20 års erfaring er Torben førende Forensics-rådgiver i Danmark. Forinden specialisering i Forensics var Torben ansvarlig revisor for en række mellemstore og store danske virksomheder med udenlandske dattervirksomheder.

Torbens erfaring tæller bl.a. årelang bistand til Bagmandspolitiet med udarbejdelse og afhjemling af revisionsberetninger i en række af de største og mest komplicerede sager om økonomisk kriminalitet i Danmark.

Videre tæller Torbens erfaring bl.a. en række betydelige undersøgelser og granskninger af økonomisk, regnskabsmæssig og revisionsmæssig karakter for private og offentlige virksomheder ligesom Torben tilbagevendende udpeges som skønsmand i væsentlige erstatningssager m.v.

Torben repræsenterer FSR danske revisorer i Voldgiftsinstituttet.

Torben er statsautoriseret revisor (CMA/HA fra CBS).

Building a better working world – sådan gør Torben en forskel

"Jeg har i en årrække bistået private og offentlige virksomheder med at forebygge, opdage og udrydde korruption, bestikkelse, hvidvask og anden økonomisk kriminalitet i Danmark og internationalt. Mit arbejde har været et centralt grundlag i forhold til at retfærdighed er sket fyldest, og at ulovlig og/eller anden uredelig adfærd er blevet straffet."

Kontakt Torben