Uffe Black Jensen, EY
Samarbejdet med mine kunder er et holdspil, der stiller krav om disciplin og talent i alle faser. Vi når de bedste resultater gennem fælles engagement og åbenhed.

Uffe Black Jensen

Partner, Assurance, EY Danmark

Markedsgruppeleder med fokus på uddannelsesinstitutioner og partner i Horsens. Passioneret kartoffelavler og familiefar.

Uffe er markedsgruppeleder med fokus på uddannelsesinstitutioner i Danmark og partner på kontoret i Horsens.

Uffe startede hos EY i juni 2016 som statsautoriseret revisor.

Uffe er en del af ledelsesgruppen på EY's kontor i Horsens, hvor han har ansvaret for ressourcer og markedsaktiviteter. Herudover er han leder af EY's markedsgruppe i Danmark for uddannelsesinstitutioner.

Uffe har speciale i rådgivning og revision af uddannelsesinstitutioner, et område han har beskæftiget sig med siden 2001, både som revisor for institutioner og som rådgiver for diverse ministerier.

Building a better working world – sådan gør Uffe en forskel

"For mig er samarbejdet med mine kunder et holdspil, der stiller krav om disciplin og talent i alle faser. Jeg arbejder ud fra en overbevisning om, at vi kun kan nå de bedste resultater gennem fælles engagement og åbenhed. Mit engagement, i det jeg foretager mig, håber jeg afspejler dette.

Jeg er endvidere meget interesseret i at udvikle mine medarbejdere og kollegaer til at indfri deres fulde potentiale gennem åben og ærlig dialog. Det er en fantastisk oplevelse at se ambitiøse mål blive indfriet – både for den enkelte og for kontoret som helhed."

Kontakt Uffe