13 jun. 2023
Genanvendeligt plast

Affald egnet til materialenyttiggørelse – krav om særskilte selskaber

Af Marianne Westermann

Senior Manager, Assurance, EY Danmark

Specialiseret indenfor energi og forsyning, bl.a. vand, spildevand, varme, affald og el. Mange års erfaring med rådgivning og revision af både forbrugerejede og kommualt ejede forsyningsvirksomheder.

13 jun. 2023

Behandling af affald til materialenyttiggørelse i overgangsordning skal udskilles i særskilte selskaber fra 1. januar 2024.

I forbindelse med ændring af Miljøbeskyttelsesloven i juni 2022, blev der sat nye rammer for den kommunale behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse. Det betyder med andre ord: Affald der kan genanvendes som eksempelvis pap, papir, plast, have- og byggeaffald m.v.

Forbud

Miljøbeskyttelsesloven angiver nu et klart forbud for kommuner mod at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald til materialenyttiggørelse. For mange kommuner har denne behandling været en naturlig aktivitet i forbindelse med kommunernes indsamling af affald.

Kommunerne har desuden fået forbud mod at etablere ordninger til indsamling af erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Indsamling kan dog foregå på genbrugspladser i kommunen.

Overgangsordning

Kommunerne har haft mulighed for at tilmelde sig en overgangsordning frem til september 2022. Overgangsordningen har under visse betingelser gjort det lovligt at fortsætte aktiviteter vedrørende behandling af affald til materialenyttiggørelse. Over 60 anlæg har ifølge Forsyningstilsynet tilmeldt sig ordningen. Overgangsordningen løber i fem år og ophører derfor 1. juli 2027. Herefter skal aktiviteterne stoppe i kommunalt regi. Aktiviteterne vil derfor enten skulle lukkes ned eller sælges fra.

I de fem år, overgangsordningen er gældende og kan benyttes, vil der være forbud mod, at der foretages reinvesteringer i anlæggene. Almindeligt vedligehold er tilladt.

Krav om udskillelse i særskilt selskab 1. januar 2024

For kommunale anlæg der er tilmeldt overgangsordningen, og dermed frem til 1. juli 2027 lovligt kan fortsætte med behandling af affald til materialenyttiggørelse, er der krav om, at aktiviteterne skal udskilles i et særskilt selskab senest 1. januar 2024. Aktiviteterne skal drives på kommercielle vilkår, og det er et krav, at selskabet er enten et ApS eller et A/S. Selskaberne må desuden ikke udøve andre aktiviteter end behandling af affald til materialenyttiggørelse og aktiviteter forbundet hermed.

De mange anlæg der er tilmeldt overgangsordningen, og endnu ikke er selskabsgjort, skal derfor i løbet af 2023 have gjort klar til en selskabsgørelse af de nævnte aktiviteter senest pr. 1. januar 2024.

Overvejelser ved selskabsudskillelse

Der er en lang række overvejelser, der gør sig gældende i forbindelse med en selskabsudskillelse af aktiviteterne, herunder både økonomiske og selskabsretlige:

  • Anlæg til overgangsordning er anmeldt til myndighederne, men hvad med øvrige aktiver og forpligtelser – hvad skal udskilles og hvordan opgøres det?
  • Hvordan skal selskabet indgå under kommunalt ejerskab – er der fx eksisterende forsyningsselskaber, hvor det nye selskab kan indgå i en allerede etableret koncern?
  • Hvordan skal administrationen af aktiviteterne organiseres – i det nye selskab eller i andet regi?
  • Hvordan fremskaffes kapital til det nye selskab?
  • Er de rette kompetencer involveret på det rette tidspunkt - evt. involvering af advokat og revisor i god tid?

Mange kommuner er formentligt i gang med ovenstående overvejelser, og det er også nu, der skal sættes rigtigt gang i processen, så kravet om udskillelse pr. 1. januar 2024 kan overholdes.

Kontakt os

EY kan assistere med hele processen fra et økonomisk og revisionsmæssigt perspektiv. Vi har stor erfaring med udskillelse af forsyningsaktiviteter til selskaber i kommunalt regi samt indgående viden om de udfordringer, der kan opstå.

Ønsker du en nærmere drøftelse om ovenstående eller har du spørgsmål hertil, er du meget velkommen til at kontakte os.

Sammendrag

Aktiviteter forbundet med behandling af affald til materialenyttiggørelse skal udskilles i særskilte selskaber senest pr. 1. januar 2024. Det er derfor nu processen skal sættes i gang.

Om denne artikel

Af Marianne Westermann

Senior Manager, Assurance, EY Danmark

Specialiseret indenfor energi og forsyning, bl.a. vand, spildevand, varme, affald og el. Mange års erfaring med rådgivning og revision af både forbrugerejede og kommualt ejede forsyningsvirksomheder.