5 jan. 2021
3312-000138

Erfaringer med udtræden af økonomisk regulering for mindre forbrugerejede vandselskaber

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

5 jan. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning

Næste mulighed for udtræden er med virkning pr. 1. januar 2022.

Vi er nu på den anden side af de første frister for ansøgning om udtræden af økonomisk regulering og skattepligt for forbrugerejede vandværker. Muligheden gælder for forbrugerejede vandværker med en vandmængde på under 800.000 m3. Adskillige vandværker har afholdt de krævede generalforsamlinger, hvor udtræden blev vedtaget, selvom corona-situationen betød, at nogle ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger måtte udskydes. Heldigvis blev tidsfristerne udskudt tilsvarende, så det fortsat var muligt at udtræde med virkning fra 1. januar 2021.

Næste mulighed for udtræden er med virkning pr. 1. januar 2022, hvilket kræver at der inden 1. marts 2021 er indsendt anmodning om udtræden til Forsyningssekretariatet. Forinden da skal beslutning om udtræden være foretaget. Dette kræver bl.a., at der skal udarbejdes og omdeles en redegørelse til alle forbrugere, planlægges og indkaldes til samt afholdes ikke bare én, men sædvanligvis to generalforsamlinger. Sidstnævnte fordi beslutning om udtræden skal besluttes efter vandværkets regler for vedtægtsændringer.

Planlægning og god forberedelse

Udtræden af økonomisk regulering og skattepligt er en kærkommen og efterspurgt mulighed for vandværker, men selve processen for udtræden kan virke ressourcekrævende og uoverskuelig.

Med udgangspunkt i tidsfristen for anmodning om udtræden og de krav, der er fastsat til indholdet i redegørelsen til forbrugerne og afholdelse af generalforsamlinger, er det vores erfaring, at det kræver planlægning og god forberedelse, så det sikres, at udtræden kan vedtages og efterfølgende godkendes af Forsyningssekretariatet.

Der er blandt andet følgende forhold at tage hensyn til:

  • Fastsættelse af tidspunkter for generalforsamlingerne og overholdelse af varsel for indkaldelse
  • Udarbejdelse af redegørelse til forbrugerne og sikring af, at indholdet opfylder kravene til redegørelsen
  • Omdeling og eventuel trykning af redegørelse. Hvem skal henholdsvis trykke og omdele redegørelsen? Redegørelsen skal være modtaget hos forbrugerne senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes.
  • Indsamling af dokumentation til anmodning om udtræden til Forsyningssekretariatet
  • Efterfølgende anmodning om udtræden af skattepligt hos Skattestyrelsen

EY står klar til at assistere

EY har assisteret en lang række vandværker med processen for udtræden af både den økonomiske regulering og skattepligt, ligesom EY har deltaget på generalforsamlinger og gennemgået redegørelsen for deltagerne. I alle tilfælde er bestyrelsens forslag om udtræden blevet vedtaget af generalforsamlingen ligesom Forsyningssekretariatet efterfølgende har godkendt udtræden af den økonomiske regulering, der følger af vandsektorloven. Tilsvarende har vandværkerne også fået godkendt udtræden af skattepligt.

Skal vi også assistere jer med udtræden?

Sammendrag

På trods af COVID-19 og forsamlingsforbud i store dele af 2020 er det lykkede adskillige forbrugerejede vandværker at træde ud af den økonomiske regulering og skattepligt. Det er fortsat muligt at træde ud af både økonomisk regulering og skattepligt uden ophørsbeskatning. Udtræden kræver god planlægning og forberedelse. 

Om denne artikel

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

Related topics Energi og forsyning