5 jan. 2021
Forsyningssurvey 2020

EY har sammen med Pluss taget temperaturen på forsyningssektoren

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

5 jan. 2021
Relaterede emner Energi og forsyning

Forsyningssurvey 2020 viser en ændring af indsatsområder i forhold til tidligere, bl.a. et øget fokus på at mindske miljøbelastningen.

For 5. år i træk har EY sammen med Pluss taget temperaturen på forsyningssektoren. Undersøgelsen omfatter kommunale forsyningsselskaber, kommunale affaldsaktiviteter og forbrugerejede vand- og varmeværker. 638 beslutningstagere har besvaret vores spørgeskema, som omhandler indsatsområder, udviklingstendenser, arbejdet med bæredygtighed og FN’s verdensmål samt god selskabsledelse.

Selvom det højest prioriterede indsatsområde fortsat er forsyningssikkerhed og sikker drift, er der andre indsatsområder, som har skiftet prioritet. Indsatsen mod at mindske miljøbelastningen har opnået en stigende prioritet igennem de seneste 5 år. Tilsvarende forventer forsyningssektoren, at krav og udfordringer i forbindelse med klimasikring og miljøbelastningen fortsat vil øges de næste 5 år.

Givet at forsyningssektoren vedvarende pålægges effektiviseringskrav anses investering i ny teknologi og optimering af interne arbejdsprocesser og organisering som de væsentligste måder til at realisere effektiviseringen.

De fleste respondenter forventer, at forsyningssektoren bliver stadig mere reguleret i fremtiden, hvilket også omfatter øgede krav til dokumentation og certificeringer. Tilsvarende forventes hvile-i-sig-selv-princippet fortsat at være gældende om 5 år.

Resultaterne af årets survey viser herudover at:

1 FN’s verdensmål, miljøhensyn og grøn omstilling igen i år er kommet højere op på forsyningsvirksomhedernes dagsorden.
2 Forsyningerne var klar, da COVID-19 ”lockdown” ramte Danmark i foråret 2020. Undersøgelsen udtrykker, at planerne var klar og halvdelen af respondenterne i undersøgelsen har brugt situationen og læringen til at skrue op for risikostyring og indsatsplaner.
3 Forsyningssektoren skiller sig ud fra mange andre virksomhedstyper ved at angive, at HR-temaer omkring rekruttering og trivsel i mindre grad er de vigtigste strategiske indsatsområder. Samtidig forventer sektoren heller ikke på sigt en øget udfordring med at sikre kvalificeret arbejdskraft.
4 Effektiviseringer kommer ikke til at ske ved fusioner. Fusioner og samarbejder anses ikke som en nødvendighed eller den bedste måde at realisere effektiviseringer.
5 Klimaaftalerne fra juni ser ud til at dele vandene. Halvdelen af forsyningerne ser aftalerne som et rygstød til at opnå målene i den grønne omstilling, mens den anden halvdel er mere skeptiske. Denne skepsis går på tværs af forsyningsarterne.
6 Kundernes oplevelse er ikke angivet som et af de vigtigste indsatsområder. Det virker naturligt givet de ydelser, sektoren leverer. Det skal bare fungere, og det gør det. Men spørgsmålet er, om ikke den direkte synlighed og service rettet mod slutkunden eller forbrugeren vil være nye krav til sektoren – ikke mindst på områder, hvor en vis liberalisering kan forventes.
7 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde er implementeret og anvendes på tværs af sektoren. Til gengæld anses kodeks for god selskabsledelse og godt bestyrelsesarbejde ikke som et strategisk indsatsområde. Kodeks for god selskabsledelse og godt bestyrelsesarbejde er måske mere ”compliance” end et aktivt ledelsesredskab.

Hensigten med vores årlige Forsyningssurvey er at skabe dialog og vidensdeling samt medvirke til refleksion. 

Sammendrag

For 5. år i træk har EY sammen med Pluss taget temperaturen på forsyningssektoren. Undersøgelsen omfatter kommunale forsyningsselskaber, kommunale affaldsaktiviteter og forbrugerejede vand- og varmeværker. Selvom det højest prioriterede indsatsområde fortsat er forsyningssikkerhed og sikker drift, er der andre indsatsområder, som har skiftet prioritet. 

Om denne artikel

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

Related topics Energi og forsyning