15 jun. 2023
Ingeniør tester solpaneler

Nye regler om VE-egenforbrugere og interne elektricitetsforbindelser

Af Anders Klinge

Associate Partner, Afgiftsrådgiver, EY Danmark

Cand.jur., afgiftsrådgiver, fokuseret på energi, ny teknologi og grøn omstilling

15 jun. 2023

Ny lovgivning fra 1. maj 2023 øger muligheder for brug af grøn energi internt i virksomheder på anlæg ejet af forbrugerne og i visse tilfælde på anlæg ejet af tredjemand.

VE-egenforbrugere

Begrebet ”VE-egenforbruger” har ikke tidligere været anvendt i Danmark, hvor man i stedet har brugt betegnelserne egenproducent og egenforbrug af elektricitet. Med ny lovgivning defineres en VE-egenforbruger som en elkunde, der i tilknytning til sit forbrugssted, producerer vedvarende elektricitet til eget forbrug.

En elkunde kan både være en fysisk eller juridisk person, og det kan således både være husholdninger og virksomheder, der aftager elektricitet. Der er i loven mulighed for, at der kan udstedes en bekendtgørelse, som fastsætter VE-egenforbrugeres nærmere rettigheder og forpligtelser.

En intern elektricitetsforbindelse skal være ejet af VE-egenforbrugeren og kan fx anvendes til intern transport af elektricitet fra det elproducerende anlæg til forbrug internt.

De nye regler giver derudover mulighed for at placere elproduktionsanlægget på et tilstødende areal til forbrugsstedet, hvor det tidligere kun var muligt at placere det elproducerende anlæg på samme egentlige matrikel som det elforbrugende anlæg. Der er en række yderligere krav, som man skal være opmærksom på i forbindelse med etablering af anlæg på tilstødende arealer.

Det er desuden nu gjort muligt, at produktionsanlægget kan ejes eller forvaltes af en tredjepart. Her er der ligeledes en række krav, som det er vigtigt, at man er opmærksom på i forbindelse med en eventuel etablering af en model, hvor tredjepart forvalter eller ejer anlægget.

Direkte linjer

De nye regler åbner også mulighed for at etablere kommercielt ejede direkte elektricitetslinjer for elkunder og -producenter tilsluttet elnettet på 10 kV spændingsniveau og opefter.

En direkte linje er en elektricitetsforbindelse, der ikke etableres, vedligeholdes eller ejes af net- eller transmissionsvirksomhed, og som er beregnet til direkte levering af elektricitet fra en virksomheds elproduktionsanlæg til

  • virksomhedens egne faciliteter
  • eller dattervirksomheder
  • eller bestemte kunder,

og som helt eller delvist erstatter benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet.

Tilladelse til etablering af direkte linjer sker efter ansøgning, hvor man skal opfylde en række kriterier, som er fastsat i ny bekendtgørelse. Elforbrug gennem direkte linjer undtager som udgangspunkt ikke ejerne af forbrugsanlæggene fra at skulle betale moms og afgifter, herunder elafgift.

Sammendrag

De nye regler giver blandt andet mulighed for ved interne elektricitetsforbindelser at placere produktionsanlæg på et tilstødende areal til forbrugsstedet. Ved interne elektricitetsforbindelser kan produktionsanlægget i visse situationer ejes eller forvaltes af en tredjepart. Der bliver også mulighed for at etablere kommercielt ejede direkte elektricitetslinjer for elkunder og -producenter tilsluttet elnettet på 10 kV spændingsniveau og opefter.

Om denne artikel

Af Anders Klinge

Associate Partner, Afgiftsrådgiver, EY Danmark

Cand.jur., afgiftsrådgiver, fokuseret på energi, ny teknologi og grøn omstilling