2 minutters læsetid 26 feb. 2019
Aerial view river in Iceland

Opkrævning af underdækninger for store vand- og spildevandsselskaber omfattet af vandsektorloven

Forfattere
Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

Finn Thomassen

EY Danmark, Energi og forsyning, Associate Partner

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

2 minutters læsetid 26 feb. 2019
Relaterede emner Energi og forsyning

Forsyningssekretariatet udgav i december 2018 vejledning om overholdelse af økonomiske rammer.

Vejledningen beskriver, hvordan Forsyningssekretariatet foretager kontrol med overholdelse af de økonomiske rammer, herunder muligheder for opkrævning af underdækninger.

Som følge af at store vand- og spildevandsselskaber (over 800.000 m3) har relativt korte 2-årige reguleringsperioder de kommende år, er mulighederne for opkrævning af underdækninger begrænset. Det er således vigtigt at være opmærksom på, at opkrævning af underdækninger de kommende år er begrænset til året efter det år, underdækningen vedrører:

År hvor underdækning er realiseret År hvor underdækning kan opkræves
  Stort vandselskab Stort spildevandsselskab
2017 2018 2018
2018 2019 2019
2019 2020 2020
2020 2021 2021
2021 2022 2022, 2023, 2024
2022 2023, 2024, 2025 2023, 2024, 2025

Som det fremgår skal underdækninger opkræves året efter det år, de realiseres for store vandselskaber til og med underdækninger, der realiseres i 2021 og for store spildevandsselskaber til og med underdækninger der realiseres i 2020.

Taksterne fastlægges typisk i efteråret før året som taksterne vedrører. På dette tidspunkt foreligger der ikke en opgjort underdækning, som kan indregnes i taksterne for det kommende år. Underdækningen beregnes typisk først i foråret efter det år, underdækningen vedrører.

Den korte periode, hvor underdækninger kan opkræves for store vand- og spildevandsselskaber, kan give anledning til forskellige overvejelser:

  • Allerede før størrelsen af årets underdækning er opgjort, kan det være nødvendigt at gennemføre en drøftelse i bestyrelsen om årets eventuelle underdækning ønskes opkrævet
  • Det kan i efteråret være nødvendigt at estimere årets forventede over-/underdækning til brug for beregning af takster for det kommende år
  • Det kan være mere relevant at foretage justeringer til taksterne i løbet af året, hvis endelig opgørelse af over-/underdækning afviger betydeligt fra estimatet, der blev anvendt ved fastsættelse af taksterne i efteråret. Dette kan dog være en udfordring, da taksterne skal godkendes af kommunen.

Vi tager naturligvis gerne en dialog med jer om ovenstående.

Sammendrag

Forsyningssekretariatet udgav i december 2018 vejledning om overholdelse af økonomiske rammer, som beskriver, hvordan Forsyningssekretariatet foretager kontrol med overholdelse af de økonomiske rammer, herunder muligheder for opkrævning af underdækninger. Det er vigtigt at være opmærksom på, at opkrævning af underdækninger de kommende år er begrænset til året efter det år, underdækningen vedrører.

Om denne artikel

Forfattere
Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

Finn Thomassen

EY Danmark, Energi og forsyning, Associate Partner

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

Related topics Energi og forsyning