4 minutters læsetid 13 nov. 2019
Prisen på robotics er nu også attraktiv for mindre forsyninger

Prisen på robotics er nu også attraktiv for mindre forsyninger

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 minutters læsetid 13 nov. 2019
Relaterede emner Energi og forsyning

”Med eksisterende teknologi anslås det, at op mod 48 % af de samlede arbejdstimer i forsyningssektoren kan automatiseres”, konkluderede en analyse fra Disruptionrådet allerede i 2017.

Nu er prisen på teknologien på et niveau, hvor selv små virksomheder kan være med.

Adskillige selskaber i forsyningssektoren oplever, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og samtidigt stiller kunderne større krav til responstid samt informationstilgængelighed, hvorfor kundeservice bliver belastet til bristepunktet. I en tid med stigende datamængder bebyrdes eksisterende medarbejdere med flere og nye typer af administrative opgaver, og virksomheder kan også opleve behov for ansættelse af medarbejdere til at varetage disse opgaver, hvoraf store dele består af flytning og/eller -bearbejdning af data.

Hvordan kan forsyningsselskaber effektivisere den eksisterende forretning og frigive flere ressourcer til at udvikle nye services?

Forventningerne til organisationerne stiger i takt med den generelle udvikling i teknologier. Der skal både effektiveres i eksisterende processer samtidigt med, at det forventes, at innovationen sættes i højsædet, og nye kundevendte services udvikles. Når nye medarbejderkompetencer kan være svære at erhverve sig, er det et reelt og rentabelt alternativ at udnytte mulighederne med software robotter.

Robotic Process Automation (RPA) er software robotter, som interagerer med eksisterende software i virksomhedens IT-miljø. Robotten foretager foruddefinerede handlinger med mus, tastatur og skærm. Jævnfør analysen fra Disruptionrådet er disse regelstyrede handlinger utallige, og vores erfaring er, at organisationer har langt flere regelbaserede opgaver, end de selv tror. Organisationer bør tænke i robotter til at varetage disse administrative opgaver og derigennem frigøre tid for medarbejdere. Heri opstår der en mulighed for at dedikere eller opkvalificere medarbejdere til førnævnte identificering og udvikling af nye services og forretningsmuligheder.

Hvilke processer i forsyningssektoren kan automatiseres?

Naturligvis kræver denne reallokering af ressourcer, at processer til automatisering identificeres, kvalificeres, udvikles og implementeres, og det første skridt (identificering) kan være svær. Det kræver IT og procesforståelse samt indgående kendskab til virksomhedens egne arbejdsgange. Hvert selskab er unikt, dog er der ofte processer, som gør sig gældende på tværs af alle selskaber i forsyningssektoren, som har automatiseringspotentiale.

Fordelt på afdelinger kan relevante processer eksempelvis være:

Finans

  • Bogføring af bilag
  • Afstemning af konti
  • Rapportering (udtræk og præsentation af data)

Kundehåndtering

  • Oprettelser (kunder, målere, beholdere eller andet udstyr)
  • Nedlægning (som ovenfor)
  • Opkrævning og udsendelse af rykkere
  • Automatiseret besvarelse på kundehenvendelser (giver mulighed for 24/7 dækning af kundeforespørgsler)

IT

  • Brugeroprettelse og -nedlægning
  • Rens af data
  • Integrationer og flytning af data mellem forskellige programmer og systemer

Mulighederne er mange, og der er eksempler på virksomheder, der på enkelte processer har besparingspotentialer på flere hundrede timer/år - processer som kan automatiseres på få uger eller dage, men hvor gevinsterne er langvarige.

RPA-værktøjer giver desuden også mulighed for at udføre opgaver, der ikke bliver iværksat, idet opgaverne vil være for ressourcekrævende i forhold til udbyttet, hvis en medarbejder skulle udføre opgaven. Der åbnes således op for, at opgaver, som tidligere har været urentable at få udført, nu kan bidrage med værdi for virksomheden, uden konstant at trække på medarbejderkapaciteten.

Generelt kan RPA bidrage med løsningen af opgaver, som for den enkelte medarbejder kan virke trivielle og i stedet give dem mulighed for at udnytte deres evner til kognitivt arbejde og forretningsudvikling frem for at skulle kæmpe for blot at sikre driften.

Såfremt det kunne være interessant at undersøge, om RPA kan være rentabelt at indføre i din organisation, kommer vi gerne til et uforpligtende møde for at præsentere mulighederne.

Kontakt os:
Nicolai Wakeley, Robotics-konsulent, tlf. 25293003
Daniel Paaske, Robotics-konsulent, tlf. 2529 3849
René Hasbo, Associate Partner, tlf. 2529 4718

Sammendrag

Den endelige lov indeholder en fritagelse for reglerne om almindelig ophørsbeskatning for vandselskaber som inden den 1. januar 2024 har indgivet anmodning om udtræden af økonomisk regulering og skattepligt i henhold til vandsektorloven. Forslaget er en fritagelse fra selskabsskattelovens § 5 om ophørsbeskatning som normalt gælder ved ophør eller udtræden af skattepligt.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning