30 apr. 2020
Skattefrie fjernvarmeselskaber kan hjælpe hinanden gennem COVID-19

Skattefrie fjernvarmeselskaber kan hjælpe hinanden gennem COVID-19 uden at blive skattepligtige

Af René Lønne Arenfeldt

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

30 apr. 2020
Relaterede emner Energi og forsyning Tax

Flere forsyningsselskaber har etableret samarbejder som følge af coronakrisen for at hjælpe hinanden gennem den svære og usædvanlige tid. 

Et samarbejde kan have den konsekvens, at skattefrie fjernvarmeselskaber overgår til skattepligt. Dette kan fx ske ved udlån af medarbejdere, der betragtes som sideordnede aktiviteter, der bryder med skattefritagelsesbestemmelsen.

I forbindelse med behovet for samarbejde mellem værkerne har Dansk Fjernvarme via Energistyrelsen rettet henvendelse til Skattestyrelsen, som har tilkendegivet, at der ikke vil ske overgang til skattepligt som følge af midlertidige samarbejder.

Nærmere om samarbejdsmuligheden

I et notat fra Skattestyrelsen til Energistyrelsen offentliggjort af Dansk Fjernvarme fremgår det at:

”Det er Skattestyrelsens vurdering, at fjernvarmeselskaber med overskydende kapacitet midlertidigt kan udlåne personale til et andet fjernvarmeværk mod omkostningsdækning, uden at dette medfører skattepligt for selskabet, når udlån sker for at opretholde naboværkets kerneaktivitet”

Skattestyrelsen opstiller en række betingelser:

  • Der skal være tale om tidsbegrænset udlån af personale
  • Udlån af personale skal ske til sikring af naboværkets formål
  • Den ansatte er af det udlånende værk ansat til at sikre værkets formål
  • Den ansatte skal efter udlånsperiodens udløb genoptage sit arbejde for det udlånende værk
  • Omkostningsfordeling skal ske ligeligt og loyalt mellem parterne til kostpris.

Det fremgår endvidere, at det afhænger af en konkret ligningsmæssig vurdering, om udlån af personale mellem et skattefritaget fjernvarmeværk og naboværket i det enkelte tilfælde kan ske uden skattemæssige konsekvenser.

Vi er naturligvis til rådighed for spørgsmål og drøftelser. 

Sammendrag

Flere forsyningsselskaber har etableret samarbejder som følge af coronakrisen for at hjælpe hinanden gennem den svære og usædvanlige tid. Et samarbejde kan have den konsekvens, at skattefrie fjernvarmeselskaber overgår til skattepligt. Dette kan fx ske ved udlån af medarbejdere, der betragtes som sideordnede aktiviteter, der bryder med skattefritagelsesbestemmelsen. 

Om denne artikel

Af René Lønne Arenfeldt

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

Related topics Energi og forsyning Tax