27 feb. 2020
Lovforslag om økonomisk regulering af varmesektoren

Udskydelse af lovforslag om økonomisk regulering af varmesektoren

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

27 feb. 2020
Relaterede emner Energi og forsyning

Klimaministeren har besluttet at udskyde lovforslag om økonomisk regulering af varmesektoren.

Klimaministeren har valgt at udskyde lovforslaget om økonomisk regulering af varmesektoren. Lovforslaget stod ellers på lovprogrammet for februar, men er nu udsat til næste folketingsår.

Udskydelsen sker med henblik på at sikre, at den nye lovgivning understøtter regeringens klimamål. Regeringen håber, at planerne for at sikre et fald i det danske udslip af drivhusgasser er forhandlet på plads efter sommerferien.

Klimaministeren har endvidere bedt Forsyningstilsynet om en ny analyse af, om de danske fjernvarmekunder kan spare penge ved en ændring i reguleringen af fjernvarmepriserne. Dermed får klimaministeren et andet grundlag end McKinsey-rapporten til brug for forhandlingerne om den økonomiske regulering af varmesektoren.

Ny frist for anmeldelse af priseftervisning for fjernvarmevirksomheder

Som følge af at klimaministeren har besluttet at udskyde lovforslaget om økonomisk regulering af varmesektoren, arbejder Forsyningstilsynet på at få udskudt fristen for indberetning af priseftervisning for fjernvarmevirksomheder med et årligt varmesalg på over 50 TJ. Den nye frist vil blive indarbejdet i anmeldelsesbekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft efter endt høring senest den 1. marts 2020. Fristen forventes at blive den 15. september 2020. For de kommende år vil Forsyningstilsynet vurdere, om der er behov og mulighed for, at indberetning kan foretages tidligere på året.

Kontakt: Tina Christensen, tlf. 2529 4515 og Finn Thomassen, tlf. 2529 3837

Sammendrag

Klimaministeren har valgt at udskyde lovforslaget om økonomisk regulering af varmesektoren til næste folketingsår. Udskydelsen sker med henblik på at sikre, at den nye lovgivning understøtter regeringens klimamål. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning