14 sep. 2023
To kvinder undersøger komponent på fabrik

Sådan navigerer SMV’erne i et uforudsigeligt marked

Af Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

14 sep. 2023

I den stigende globalisering må SMV’er fremme deres forretningsagilitet for at skabe bæredygtig vækst.

I en globaliseret verden, hvor markedet konstant ændrer sig, står små og mellemstore virksomheder (SMV'er) overfor en voksende udfordring: behovet for løbende at optimere forsyningskæden og tilpasse sig nye globale udfordringer. I midten af den kompleksitet ligger et nøglebegreb - forretningsagilitet. Men hvad indebærer det i praksis for SMV'erne, og hvordan kan de tilpasse sig denne udfordring?

Forretningsagilitet handler ikke kun om at reagere på forandringer, men også om at være proaktiv og forberedt. Det betyder, at en virksomhed evner hurtigt at ændre sine processer som respons på skiftende markedsforhold. Det kan være ændringer i efterspørgsel, markedspriser, reguleringsmæssige krav, eller afbrydelser i forsyningskæden.

Tag for eksempel handelskrigen mellem USA og Kina, der skabte pludselige ændringer i toldsatserne. Virksomheder, der havde etableret alternative forsyningskæder eller diversificeret deres produktportefølje, var bedre i stand til at tilpasse sig de nye handelsbetingelser.

Eller tænk på pandemiens indvirkning verden over. Den afbrød forsyningskæderne og ændrede forbrugernes adfærd stort set fra den ene dag til den næste. De virksomheder, der var i stand til hurtigt at skifte fokus og tilpasse deres produkter eller tjenester til de nye markedsvilkår, var dem, der overlevede og endda oplevede vækst.

Forretningsagilitet kræver dog mere end blot reaktioner på ændringer. Det kræver en kultur og en mentalitet, der fremmer tilpasning, innovation, og proaktivitet. Her er nogle konkrete måder, SMV'erne kan fremme den fleksibilitet:

Forstå risikoen: Ved konstant at overvåge lokale og globale trends kan SMV'erne identificere potentielle risici og muligheder og justere sin planlægning i overensstemmelse hermed.

Diversificér forsyningskæden: Ved at have alternative leverandører eller produktionssites kan virksomheder hurtigt skifte retning, hvis der opstår problemer.

Investér i teknologi: Moderne teknologier som cloud-løsninger og kunstig intelligens kan give vigtige indsigter om forsyningskæden i realtid og understøtte hurtig beslutningstagning.

Skab et fleksibelt team: Ved at træne medarbejdere i forskellige roller og fremme kontinuerlig læring kan virksomheden udvikle en tilpasningsdygtig kultur.

Samarbejd med partnere: Stærke relationer med leverandører, logistikpartnere og lokale myndigheder kan lette en hurtig tilpasning når forholdene skifter.

At fremme forretningsagilitet er ikke nogen simpel opgave, og det kræver både investeringer og indsigt. Men for en SMV'er, som ønsker ikke bare at overleve, men også at trives og skabe bæredygtig vækst i et konstant skiftende globalt landskab, er forretningsagilitet en nødvendighed og ikke en luksus.

I en tid med stor uforudsigelighed og høj kompleksitet kan forretningsagilitet være nøglen til vækst og innovation, og hvad der i dag kan ses som en reaktion på en krise, kan i morgen vise sig at være fundamentet for virksomhedens fremtidige succes. Det er tid til, at SMV'erne ser fleksibilitet som en strategisk prioritet, der kan omsætte udfordringer til muligheder i et stadig mere dynamisk erhvervsklima.

Artiklen blev bragt første gang i JFM den 7. september 2023.

Sammendrag

I en globaliseret verden, hvor markedet konstant ændrer sig, står SMV'er overfor en voksende udfordring: behovet for løbende at optimere forsyningskæden og tilpasse sig nye globale udfordringer. SMV’er må forstå risikoen for lokale og globale trends, diversificere forsyningskæden, investere i teknologi, skabe et fleksibelt team og indgå i stærke partnerskaber med leverandører for at fremme forretningsagiliteten.

Om denne artikel

Af Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.