Kan digitalisering sikre fundamentet for byggeri?

Af Erin Roberts

EY Global Engineering & Construction Leader

Construction and engineering insights from 25 years of experience serving the sector. Lifelong boy scout. Father of two. Passion for travel.

8 minutters læsetid 21 maj 2019

Bygge- og anlægssektoren har været langsomme med at indføre digitale løsninger, men handling er i stigende grad påkrævet.

Ifølge FN bor ca. 55% af befolkningen i byområder; i 2050 vil dette tal være steget til 68% — en stigning på omkring 2,5 milliarder mennesker.

Da det lader til, at efterspørgslen efter nye bygninger og byinfrastruktur kun vil stige, vil bygge- og anlægssektoren skulle kæmpe for at imødekomme denne voksende efterspørgsel uden væsentlige forbedringer af sektorens produktivitet og arbejdsmetoder.

Vores Global Construction and Engineering Survey søgte at afdække, hvad sektoren nu gør for at håndtere disse udfordringer, hvad den ser som det næste, der kommer, og hvordan den ser på sin fremtid ud over det presserende behov for transformation.

Identificer morgendagens behov i dag

Branchen ved, at den er nødt til at ændre sig for at imødekomme morgendagens krav, men den er sørgeligt uforberedt og historisk langsom i optrækket. Vores undersøgelse afslører, at kun 25 % af virksomhederne har en digital strategi, og at kun 9 % føler, at de er i den rigtige ende af parathed.

Lav investering

67 %

af brancheaktørerne bruger mindre end 1 % af omsætningen på R&D.

Byggebranchen er en af de sidste, der oplever disruption. Men disruption er på vej. Hvis virksomheder ikke har råd til at investere i digitalisering, vil andre udfylde dette hul.

Sektoren har ikke ændret sig væsentligt siden 1970'erne. Et lavt investeringsniveau betyder, at der kun er begrænsede muligheder for at overvinde forældede udfordringer i forhold til tid, omkostninger, sikkerhed og kvalitet af projektlevering. Byggebranchen er en af de sidste, der oplevede disruption. Men disruption er på vej. Hvis virksomheder ikke har råd til at investere i digitalisering, vil andre udfylde dette hul.

En nøglefaktor i denne mangel på fremskridt er minimale fortjenstmargener - typisk 2 % sammenlignet med et gennemsnit på 30 % i andre brancher.

Når dine fortjenstmargener er smalle, kan en udgift på 1 % til digitale opgraderinger og innovation virke som en tung investering — men at undlade at investere i løsninger, der kan øge produktiviteten, er kontraproduktivt.  World Economic Forum  anslår, at en stigning i produktiviteten på kun 1 % kan skabe besparelser på 100 milliarder USD om året for byggebranchen.

Branchen står dog over for en bredere vifte af udfordringer end blot dårlig produktivitet. Konkurrerende krav kan være svære at håndtere og prioritere, især når hurtige teknologiske ændringer gør det fremtidige erhvervslandskab usikkert. Sådanne krav kan spænde fra mangel på integration mellem systemer til vanskeligheder med at opnå buy-in fra ledelsen og anvendelse af teknologier.

Opbygning af et digitalt byggefirma

Selv for virksomheder, der aktivt investerer i digital transformation, skal der gøres et stort arbejde, mens målet fortsætter med at bevæge sig. Vi identificerede fire primære skridt, som byggefirmaer bør tage for at maksimere deres chancer for langsigtet succes:

1. Langsigtet fokus

Når interessenterne ofte efterspørger hurtige resultater, kan det være fristende at fokusere på at finde lappeløsninger til kortsigtede problemer i stedet for at tænke stort, især når der er så meget usikkerhed omkring, hvad der nu sker. Men virksomheder kan ikke effektivt udnytte teknologien uden en godt planlagt, langsigtet strategi.

For at udarbejde en vellykket strategi, der maksimerer sandsynligheden for langsigtet succes, skal man først overveje sin strategiske retning og derefter søge at definere den fremtidige tilstand i sin organisation baseret på de forretningsmodeller, der skaber varig værdi.

Presset for at reagere på aktuelle udfordringer er steget efter, at der er dukket nye aktører op med forretningsmodeller, der kan skabe disruption i branchen. For eksempel fungerer et amerikansk firma som en end-to-end leverandør, fra levering helt til distribution - fra indkøb af komponenter og samling af præfabrikerede moduler på sine egne offsite-fabrikker til levering af disse til byggepladsen og udførelse af alle generelle byggeaktiviteter, herunder projektledelse, opførelse og maskinteknik og elektroteknik. Virksomheden har effektivt oprettet sin helt egen forsyningskæde, hvilket giver dem mulighed for at udtrække distributionsoverskuddet ved byggeriet, kontrollere tidsplanen og bruge teknologi til at designe, fremstille og installere. Denne model gør byggeriet mere produktivt, effektivt og billigere. Det kræver imidlertid en betydelig kapitalinvestering, hvilket har fået dem til at rejse over en milliard USD i tredjepartskapital til investering i anlægsinfrastruktur.

I mellemtiden har et byggefirma i Kina, der også bygger offsite og leverer til byggepladsen, opført et 57-etagers modulbyggeri på blot 19 dage. Ved hjælp af en modulær metode kan byggefirmaer reducere byggetiden betydeligt, så ejerne hurtigere kan tage bygningen i brug, tilbyde en ensartet og kvalitetsstyret lean fremstillingsproces og reducere deres CO2-aftryk.

Sådanne eksempler på produktivitet og effektivitet viser med al tydelighed, hvorfor det er vigtigt at handle hurtigt for at undgå disruption, men de viser også, hvorfor det er afgørende for enhver strategi at fokusere på at opnå maksimal fleksibilitet på langt sigt. Nye teknologier - og nye konkurrenter - dukker så hurtigt op, at en strategi, der fokuserer på en enkelt teknologisk løsning, er en stor risiko. I stedet skal virksomhederne tænke digitalisering ind i alle aspekter af deres drift for at opnå maksimal datadrevet indsigt, så de kan identificere nye muligheder og trusler på tværs af deres værdikæder.

2. Udnyt fordelene ved systemintegration - hurtigt

Byggeri er en kompleks proces, der kræver adgang til store mængder information, som derefter skal kobles sammen på en måde, der giver mening for relevante interessenter. Hvis man skal lykkes med dette, skal man forstå, hvordan man indsamler, opbevarer og analyserer disse data på en indsigtsfuld og praktisk måde.

Teknologi giver mulighed for flere løsninger: droner kan overvåge byggepladser, bærbare enheder kan overvåge arbejdernes bevægelser og RFID (radiofrekvensidentifikation)-chips kan registrere udstyrets funktion. Nye datakilder kan kombineres for at give projektledere mere indsigt i deres operationer end nogensinde før. Men med ny teknologi, der udvikler sig så hurtigt i en branche, der historisk set er datafattig, bliver udbredelse og implementering af teknologi vanskeligt.

Virksomheder bør forsøge at finde måder at oprette, opbevare og forene data på, selvom deres umiddelbare værdi måske ikke er helt klar. Det betyder, at virksomheder skal udvikle en datastrategi, der er centreret om en digital kerne for at sikre maksimal analytisk indsigt og operationel effektivitet. Renover jeres IT-kapacitet for at konsolidere og integrere vitale datastrømme for at muliggøre end-to-end digital transformation.
Umiddelbare omkostningsbesparelser - såvel som forbedringer af compliance og nøjagtighed - kan opnås gennem effektiv digital styring af betalinger og fakturering. Derfor har vi introduceret 'payment application management services' (PAMS) for vores industrikunder. Denne digitalt automatiserede fakturabehandlingsløsning for byggeri og facilities management bruger robotic process automation og dataintegration til at strømline operationer og skabe værdi.

Vi har allerede set, at resultaterne for bearbejdningsnøjagtighed for vores kunder er gået fra lavpunktet for branchen på 30 % til næsten 99,5 % - og at gennemsnitshastigheden i bearbejdning er reduceret fra 60 til 7 dage - alene som følge af effektiv systemintegration. Overvej så at konvertere din back office-funktion for kreditorer og debitorer fra faste kapacitetsomkostninger til variable omkostninger. For en konjunkturfølsom branche, såsom byggeri, giver dette et ekstra point på margenen i den konjunkturnedgang, der vil forekomme.

Dette vil så muliggøre yderligere driftseffektivisering via automatisering. Vellykket digital transformation fører til automatisering af interne processer, samtidig med at den faciliteres af automatiseringen. Og naturligvis kan de besparelser, der opnås her, investeres i yderligere forbedringer - og kan fungere som et effektivt proof of concept for skeptiske interessenter.

Vi har allerede set, at resultaterne for bearbejdningsnøjagtighed hos vores kunder er gået fra lavpunktet i branchen på 30 % til næsten 99,5 % - og at gennemsnitshastigheden i bearbejdningen er reduceret fra 60 til 7 dage - alene som følge af effektiv systemintegration. Overvej så at konvertere din back office-funktion for kreditorer og debitorer fra faste kapacitetsomkostninger til variable omkostninger. For en konjunkturfølsom branche som byggeri giver dette et ekstra point på margenen i den konjunkturnedgang, der vil forekomme.
Dette vil så muliggøre yderligere driftseffektivisering via automatisering. Vellykket digital transformation fører til automatisering af interne processer, samtidig med at den faciliteres af automatiseringen. Og naturligvis kan de besparelser, der opnås her, investeres i yderligere forbedringer - og kan fungere som et effektivt proof of concept for skeptiske interessenter.

3. Identificer, tiltræk og fasthold det rigtige talent

Alverdens teknologi er ubrugelig uden mennesker, der ved, hvordan man erhverver den og bruger den. Det betyder, at ledere bliver nødt til at udvikle eller tiltrække det rigtige talent, hvis de ønsker at realisere deres digitale dagsordener fuldt ud.
Enhver effektiv langsigtet digital strategi, der er designet til at maksimere fleksibilitet, skal have et stærkt fokus på forbedring af performance via løbende analyse af forventninger.Virksomheder skal identificere nøgleindikatorer ved hjælp af dataanalyse, kunstig intelligens og kognitive applikationer for at kunne træffe bedre beslutninger på et informeret grundlag. Det betyder, at de har brug for de rette mennesker til at levere og verificere analysen.

Data fra vores undersøgelse tyder på, at branchen står over for betydelige udfordringer på dette område - fire af de fem vigtigste generelle udfordringer, som respondenterne identificerer som hindringer for forandring, omhandler talent.

Der er flere løsninger på disse problemer. Virksomheder kan uddanne talent internt, udvide og raffinere deres ansættelsespraksis, erhverve virksomheder med den nødvendige ekspertise eller finde nye måder at samarbejde med nye partnere i deres bredere økosystem. Til gengæld kan alt dette kræve yderligere investeringer - og yderligere opbygning af tillid hos interessenter.

Det har været dyrt for branchen at løse produktivitetsproblemer og bevæge sig væk fra tidskrævende manuelle processer - og det har ført til betydelig mistillid i byggebranchens bredere forsyningskæde. For eksempel kan PAMS skaffe buy-in på seniorniveau ved at erstatte kedelige, repetitive opgaver med opgaver, der tilfører virksomheden værdi. I et meget konkurrencepræget jobmarked, hvor oplevelser på arbejdspladsen i stigende grad ses som en vigtig differentiator, kan sådanne forbedringer gøre ansættelse og fastholdelse af de rette personer mindre udfordrende.

Da branchen på visse måder halter bagud, kan det være afgørende for dens langsigtede success at tiltrække de rigtige talenter. Til gengæld vil forskellen hurtigt kunne ses, hvis man gør dette. Det vil være et vendepunkt for virksomheder at gøre byggebranchen lige så attraktiv for digitalt fokuserede talenter som andre førende teknologiområder.

4. Arbejd smart for at vinde tillid

Det er en udfordrende opgave at omdanne de sædvanlige processer og procedurer til en model, der passer til en digital fremtid - det vrimler med ældgamle systemer, og interessenter har ofte svært ved at give slip på de traditionelle måder at gøre tingene på. For at "sælge" forandring skal man vinde interessenternes tillid - både internt og eksternt - fra sjakbajser til leverandører. Dette gælder især for byggebranchen. Den forsyningskæde, der er nødvendig for at opføre et større anlæg, er i øjeblikket bygget på mistillid - hver aktør, bygherre, konstruktør, leverandør og entreprenør skal styre utrolige risici, så der er ofte tilfælde, hvor de overfører risikoen til andre parter.

Hvis der kan opbygges tillid, kan fragmentering i forsyningskæden løses, så betydelig effektivitet kan realiseres. Interaktion mellem forskellige aktører i den bredere værdikæde kan fokusere på delt læring, forbedring af produktiviteten og levering af resultater via "værdikæde-tilgængelige platforme."

For eksempel kunne blockchain give en ny og unik platform til at transformere forretningsmodeller og give virksomheder mulighed for at dele og samarbejde inden for et enkelt netværk, som de kan have tillid til. Ved at begynde af bruge en blockchain-aktiveret tillidsplatform ville disse virksomheder også kunne handle klart og målrettet på bredere dagsordener. Dette gør det muligt for ledere at vælge en innovativ, "fail-fast" tilgang til design, hvilket forbedrer deres evne til at konkurrere i transformative miljøer.

Dette kan tilføje særlig værdi til den stærkt regulerede og komplekse byggebranche. Vores blockchain-platform med digitalt håndtryk er designet til at sikre integritet, gennemskuelighed og indbyrdes tillid. Den giver en enkel, verificerbar sandhedskilde for al juridisk, kommerciel og teknisk dokumentation, der kun kan redigeres med godkendelse fra alle deltagende parter.
Sådanne samarbejdssystemer har tillid indbygget, hvilket gør det muligt for alle parter at fokusere på at opretholde samarbejdet om at udvikle løsninger, der leverer virkelige resultater. Og med den voksende befolknings konstant stigende efterspørgsel, vil branchen muligvis ikke kunne levere uden dette samarbejde.

Varig digital succes

Som med alle større forretningstransformationer tyder vores undersøgelsesresultater på, at både ledelsesengagement og implementering nedefra er afgørende, hvis bygge- og anlægssektoren skal kunne reagere effektivt på de nye udfordringer. Nye måder at tænke og arbejde på er kulturelle ændringer, der kræver investering og tålmodighed. Der er ingen genveje.

Og selv om man skal tænke langsigtet, er tiden til forandring her allerede. Hvis man ikke påbegynder den digitale transformationsrejse i dag, vil ens virksomhed muligvis ikke trives i morgendagens nye digitale verden - den vil måske mangle den analytiske indsigt og den digitalt aktiverede fleksibilitet for at kunne tilpasse sig.

For byggefirmaer har det længe handlet om at bygge ting, der holder. En digital strategi bør være en af dem.

.

Sammendrag

Bygge- og anlægssektoren er nødt til at tilpasse sig for at imødekomme kravene fra en verden under radikal forandring. Hvis sektoren kan overvinde iboende udfordringer vedrørende buy-in, forældet teknologi, talent og integration, kan den omfavne de muligheder, som nye teknologier tilbyder og realisere en betydelig stigning i produktiviteten.

Om denne artikel

Af Erin Roberts

EY Global Engineering & Construction Leader

Construction and engineering insights from 25 years of experience serving the sector. Lifelong boy scout. Father of two. Passion for travel.