Sustainability Awards – Juryen

Den uafhængige jury for Sustainability Awards består af: 

Bo Øksnebjerg har som generalsekretær for WWF stor indsigt i bæredygtighed og er en markant stemme i debatten om klimaspørgsmål. Han er uddannet biolog og har mangeårig erfaring i ledelse bl.a. som CEO for Hill+Knowlton Strategies, Vice President for Group Communications & Knowledge Management for COWI, director for Burson-Marsteller og senior manager for Advice A/S og Novozymes. Desuden har Bo været kommunikationskonsulent for Novo Nordisk og redaktør på Aller International A/S.

”Danske virksomheder påvirker naturen og dens ressourcer overalt i verden. Tiden er derfor inde til at give mere tilbage, end vi tager, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid. Heldigvis viser ny viden fra bl.a. World Economic Forum, at en sådan ’natur positiv’ tilgang i længden både skaber større omsætning og flere jobs. Det har flere af de danske virksomheder, som ligger helt i front på bæredygtigheds-området, gennemskuet. Dem kan vi alle lære meget af!” (Bo Øksnebjerg)


Læs Bo’s indlæg: Vi skal arbejde med bæredygtighed der hvor det batter

Kristian Jensen

Kristian Jensen har været en af de politikere, som tydeligt og mest aktivt har arbejdet med bæredygtighed. Han var som udenrigsminister med til at færdiggøre forhandlingerne og vedtage de 17 verdensmål i FN, og han har som Finansminister og siden formand for Folketingets 2030-netværk for verdensmål arbejdet for at bæredygtighed bliver integreret i dansk politik. Kristian Jensen var medlem af folketinget fra 1998 til marts 2021, hvor han stoppede for at blive Særlig Repræsentant for Danmark med henblik på valget til FN’s sikkerhedsråd i 2024. 

”Min erfaring viser, at erhvervslivet ofte er langt foran politikerne i forhold til at integrere bæredygtighed. Samtidig kan vi se, at kunder, medarbejdere og investorer lægger mere og mere vægt på, at virksomhederne efterlever Verdensmålene. Derfor glæder jeg mig til at se, hvilke virksomheder, der strategisk og innovativt viser vejen og vinder Sustainabillity Awards 2021.” (Kristian Jensen)

Lars Rasmussen er bestyrelsesformand for Coloplast, Lundbeck og Igonomix S.L., og medlem af bestyrelsen for Københavns Universitet. Samtidig er Lars næstformand for Komitéen for god Selskabsledelse og har stor indsigt i koblingen mellem bæredygtighed og god selskabsledelse – herunder bestyrelsers muligheder og rolle i forhold til at skabe bæredygtige løsninger og bidrage til en samfundsansvarlig udvikling. Lars har mangeårig ledelseserfaring fra Coloplast, hvor han senest fra 2008 til 2018 var President & CEO. 

Le Gammeltoft er formand for Dansk Erhvervs Iværksætterpanel, CEO og Stifter af det digitale medie Heartbeats og Sound Of Copenhagen Records samt professionel radiovært og speaker gennem en årrække. Hun er cand.mag. i engelsk og har blandt andet en  baggrund som journalist og som PR-ansvarlig i musikbranchen. Hun sidder pt i advisory boardet hos La Roar Life Science og i bestyrelsen hos Wally and Whiz.

”Jeg er meget inspireret af alle de iværksættere, der stifter bæredygtige forretninger, og kæmper for forandring, på trods af, at det ville være nemmere at gøre som de gamle i branchen. Det er den forandring, vi skal bære foran os som en lanterne.” (Le Gammeltoft)

Linda Nielsen er professor i Global Governance på Københavns Universitet, Juridisk Fakultet. Linda er tidligere rektor og har erfaring som formand/medlem af en lang række offentlige udvalg, råd og tænketanke samt bestyrelser i den private sektor. Linda er formand for NCP Danmark (Mæglings- og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd), udpeget af Erhvervsministeren. Hun benyttes af OECD som oplægsholder, ordstyrer mv. om social ansvarlighed og som evaluator af andre landes NCP’er. Linda holder en del oplæg om social ansvarlighed, både nationalt og internationalt. 

”Danmark har stolte traditioner som frontrunner i forhold til bæredygtighed - til gavn for de fremtidige generationer, for etikken og for forretningsmulighederne. Udfordringen er at udbygge vores position også i den nye virkelighed med markante EU-regler. Det kræver, at vi styrker samarbejdet mellem erhvervsvirksomhederne, finanssektoren og civilsamfundet. Kun ved et sådant samspil kan vi sikre, at fremsyn, udsyn og indsigt spiller sammen for at flytte grænserne til gavn for bæredygtigheden og børnenes fremtid” (Linda Nielsen)

Mie Krog, Partner og CEO, SelectionF og bestyrelsesmedlem. Mie arbejder i dag professionelt med bestyrelser, strategisk rådgivning, digitalt iværksætteri, forretnings- og toplederudvikling. Hun er bestyrelsesformand og medlem i flere bestyrelser, der arbejder med bæredygtighedsspørgsmål højt på agendaen. Mie er ejer af virksomheden Vimavima og initiativtager til foreningen Bestyrelseskvinder samt bestyrelsesrekrutteringsportalen SelectionF, som bygger bro mellem kvindelige kandidater og moderne bestyrelser.

”Vi har et afgørende ansvar for styrke arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen – og det kan kun gå for langsomt. At fremhæve de virksomheder, som går forrest og gør en ekstra indsats, er en vigtig inspiration for andre. Derfor er jeg stolt over at være en del af juryen for Sustainability Award.” (Mie Krog)

Stine Kirstein Junge er Private Sector Lead & Global Head of SDG Accelerator, UNDP og har mere end 20 års erfaring med udviklingsarbejde, samarbejder med den private sektor og med bæredygtig innovation og transformation. Stine leder privat sektor indsatsen i UNDPs nordiske kontor, og har tidligere arbejdet med formidling af bæredygtighed og teknologi i både UNDP og som journalist. Stine står også i spidsen for UNDPs program SDG Accelerator og en række relaterede indsatser, og driver den videre udbredelse i Danmark, Norden og globalt.

”SMV’er en livsnerve i både den danske og den globale økonomi, fordi de er ansvarlige for størstedelen af væksten og jobskabelsen i de fleste lande, og står for rigtig meget af den innovation, vi ser. Så jo flere SMV’er der kommer med på vognen og leverer løsninger til de store udfordringer, som verdensmålene er en formulering af, desto større er sandsynligheden for, at de 17 verdensmål bliver indfriet til gavn for alle.” (Stine Kirstein Junge)

Torben Möger Pedersen er adm. direktør i PensionDanmark og formand for og medlem af en række bestyrelser. Desuden er Torben formand for Klimapartnerskabet for finanssektoren, medlem af styregruppen i Net Zero Asset Owner Alliance, OECDs Working Group on Long-Term Investments samt Private Sector Advisory Group for FNs Green Climate Fund. I World Economic Forum er Torben medlem af Global Agenda Council on Investments og The Alliance of CEO Climate Leaders. Endelig er han medlem af Advisory Board i OECDs Centre on Green Finance and Investment. 

”I PensionDanmark er ansvarlighed og bæredygtighed en del af DNA’et. PensionDanmark har således valgt at lade FNs 17 Verdensmål være det fælles værdigrundlag for vores aktiviteter og gøre dem til en del af vores forretning og investeringsstrategi. Investeringer med fokus på bæredygtighed og ESG skaber ikke kun gode afkast – de er samtidig med til at skabe en bedre verden efter devisen ”do good and do well”. Derfor er jeg også meget glad for at kunne bidrage til juryen for Sustainability awards.” (Torben Möger Pedersen)