Er I Danmarks stærkeste på bæredygtighed?

Med Sustainability Awards 2022 forsætter vi succesen og hylder danske rollemodeller for bæredygtighed.

Dansk Erhverv og EY sætter igen fokus på danske virksomheder, der skaber værdi i samfundet med bæredygtig innovation og klimastrategi. Du kan tilmelde din virksomhed frem til den 13. maj.

Ansøg nu

Sustainability Awards

Sustainability Awards er et stærkt bæredygtighedsinitiativ, der første gang blev afholdt i 2021. EY og Dansk Erhverv står bag, og formålet er at hylde de virksomheder, der arbejder strategisk og innovativt med bæredygtighed. Vi samler danske erhvervsledere, der har størst indflydelse på fremtidens bæredygtighed og som bidrager til at nå FN’s verdensmål og de globale klimamål. Vinderne af Sustainability Awards 2022 kåres tirsdag den 13. september 2022.

Hvad betyder Sustainability Awards for din virksomhed?

Sustainability Awards har opnået anerkendelse i det danske erhvervsliv, blandt meningsdannere, eksperter, investorer og i medierne. Det giver de nominerede virksomheder mulighed for at udbrede kendskabet til, hvordan de arbejder med bæredygtighed. Og det betyder, at de via Sustainability Awards 2022 får anerkendelse af det danske erhvervsliv for at være rollemodeller for bæredygtighed.

Priser og priskriterier

Sustainability Awards omfatter tre priser, som er målrettet danske virksomheders arbejde for at skabe værdi i samfundet og etablere god og forbilledlig praksis på området.

I vores arbejde for at finde den rigtige vinder gennemfører vi uddybende interview med de stærkeste ansøgere. Det er på baggrund af disse interviews samt virksomhedernes arbejde inden for bæredygtighed og ansvarlighed, at den uafhængige jury træffer beslutning om, hvem der kåres som vindere af priserne Climate Strategy Award og Sustainability Innovation Award. Særprisen for Long Term Value Creation uddeles af Dansk Erhverv og EY, og der kan ikke søges om denne pris.
 

 • Climate Strategy Award

  Her er fokus på virksomheder, som udmærker sig i arbejdet med klimaforandringer.

  Klimaprisen gives til en virksomhed, som i sit strategiske afsæt har særligt ambitiøse mål og handlinger for reduktion af virksomhedens drivhusgasudledninger i hele værdikæden, eller som bidrager særligt til reduktion af samfundets drivhusgasemissioner igennem virksomhedens forretningsmodel. Virksomheden arbejder seriøst med området og kan vise solide data, der understøtter ambitionerne og viser klar impact.  

  Følgende kriterier vil ligge til grund for juryens vurdering af virksomhederne i kategorien Climate Strategy Award:

  • Hvordan er bæredygtighedsindsatsen forankret i virksomhedens strategi? 
  • I hvor høj grad har virksomhedens arbejde med klimapåvirkning mærkbar samfundsmæssig impact ift. virksomhedens branche?
  • Hvilke konkrete handlinger er i spil for at indfri de ambitiøse klimamål og dække virksomhedens væsentligste udledninger – herunder både scope 1, 2 og 3 - og blive klimaneutral?
  • Er virksomheden frontløber inden for sin branche på klimaområdet?

   
 • Sustainabilty Innovation Award

  Her er fokus på virksomheder, der arbejder med bæredygtighed som drivkraft for innovation.   

  Innovationsprisen gives til en virksomhed, der med en innovativ og nytænkende tilgang formår at skabe forandring og sætte nye standarder på et eller flere felter på den brede sustainability-dagsorden.  Det kan være i forhold til at udvikle nye produkter, løsninger og services, der har en mindre miljø- og klimabelastning, arbejde i partnerskaber med leverandører for at fremme bæredygtighed i værdikæden eller at arbejde med diversitet og inklusion gennem nye, innovative tilgange m.m.

  Følgende kriterier vil ligge til grund for juryens vurdering af virksomhederne i kategorien Sustainability Innovation Award:

  • Hvordan er virksomheden med til at fremme en positiv eller reducere en negativ miljømæssig eller social påvirkning gennem sin indsats?
  • Hvordan bruger virksomheden bæredygtighed som drivkraft for innovation?
  • Hvordan er indsatsen innovativ set fra et bæredygtighedssynspunkt?
  • Er indsatsen med til at sætte nye, innovative standarder for bæredygtighed i den branche, hvor virksomheden opererer?
  • I hvilket omfang er indsatsen skalérbar?

   

Ansøgningsproces og tidslinje

Ansøgningen er åben fra den 8. april til den 13. maj.

 • I slutningen af maj evalueres ansøgningerne.
 • I løbet af juni og juli bliver udvalgte virksomheder interviewet.
 • I løbet af august vurderer vores kompetente, uafhængige jury virksomhederne, og sammen finder de vinderne af Sustainability Awards 2022.

Vi ruller den røde løber ud den 13. september i Børssalen, København, tænder spotlightet, skruer op for de bæredygtige ambitioner og kårer de virksomheder, der er Danmarks stærkeste på bæredygtighed – vi glæder os til at se dig!