Sustainability Awards

Dansk Erhverv og EY sætter fokus på bæredygtighed i danske virksomheder med Sustainability Awards, der overrækkes ved en konference den 15. september 2021 i Børssalen i København.

Hold dig opdateret

Registrer din interesse for konferencen og Sustainability Awards.

Registrer

Sustainability Awards omfatter tre priser, som er målrettet både større og mindre virksomheders arbejde for at skabe værdi i samfundet og etablere god og forbilledlig praksis på området.

Formålet med Sustainability Awards er at sætte fokus på virksomheder, som arbejder forretningsstrategisk med bæredygtighed. Dette kan både være i relation til at tage en innovativ tilgang til at løse nogle af de bæredygtighedsudfordringer, som vi ser i samfundet i dag, og i forhold til at have bæredygtighed integreret som en del af virksomhedens kerneforretning.
Brian Mikkelsen
Direktør i Dansk Erhverv

Sådan deltager du

Sustainability Awards er for danske virksomheder, som opfylder kriterierne for én eller flere af priserne, som uddeles. Ansøgningen er lukket for 2021.

I vores arbejde for at finde den rigtige vinder gennemfører vi uddybende interview med de stærkeste ansøgere. Det er på baggrund af disse interviews samt virksomhedernes arbejde inden for bæredygtighed og ansvarlighed, at den uafhængige jury træffer beslutning om, hvem der kåres som vindere af priserne Climate Strategy Award og Sustainability Innovation Award. Særprisen for Long Term Value Creation uddeles af Dansk Erhverv og EY, og der kan ikke søges om denne pris.

Om priserne

 • Climate Strategy Award

  Her er fokus på virksomheder, som udmærker sig i arbejdet med klimaforandringer.

  Strategiprisen går til en virksomhed, som i sit strategiske afsæt har særligt ambitiøse mål og handlinger for reduktion af virksomhedens drivhusgasudledninger, eller som bidrager særligt til reduktion af samfundets drivhusgasemissioner igennem virksomhedens forretningsmodel. Virksomheden arbejder seriøst med området og kan vise solide data, der understøtter ambitionerne.

  Følgende kriterier vil ligge til grund for juryens vurdering af virksomhederne i kategorien Climate Strategy Award:

  • Er virksomhedens reduktionsmål på klimaområdet ambitiøst og dækker det virksomhedens væsentligste udledninger?
  • Er virksomheden frontløber inden for sin sektor på klimaområdet?
  • Foretager virksomheden konkrete handlinger for at indfri klimamål?
 • Sustainability Innovation Award

  Her er fokus på virksomheder, som arbejder særligt innovativt med bæredygtighed.

  Innovationsprisen går til en virksomhed, som arbejder særligt innovativt med bæredygtighed. Det kan være i forhold til én eller flere bæredygtighedsforhold, såsom at udvikle nye produkter og services, der har en mindre miljø- og klimabelastning, arbejde i partnerskaber med leverandører for at fremme bæredygtighed i værdikæden eller at arbejde med diversitet og inklusion med nye, innovative tilgange m.m.

  Følgende kriterier vil ligge til grund for juryens vurdering af virksomhederne i kategorien Sustainability Innovation Award:

  • Er virksomheden med til at sætte nye standarder for bæredygtighed i den branche, som virksomheden opererer i?
  • I hvor høj grad er bæredygtighed centralt integreret i virksomhedens forretningsstrategi?
  • I hvor høj grad har virksomhedens arbejde med bæredygtighed mærkbar samfundsmæssig påvirkning/impact?
 • Særpris for Long Term Value Creation

  Her er fokus på virksomheder, som udmærker sig over tid eller i særlig grad inden for bæredygtighed.

  Særprisen går til en virksomhed, som over en årrække er gået forrest i arbejdet med ansvarlig virksomhedsdrift, herunder aktivt har vist og rapporteret fremskridt, og har engageret sig i samfundsdebatten omkring ansvarlig virksomhedsførelse.   

  Der kan ikke søges om denne pris. 

Juryen

Mød den uafhænge jury for Sustainability Awards.

Læs mere