4 minutters læsetid 11 mar. 2022
Foto af Tænk på klimaet for pengenes skyld

Tænk på klimaet for pengenes skyld

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

4 minutters læsetid 11 mar. 2022
Relaterede emner Bæredygtighed

Bæredygtighed er på vej ind i bestyrelserne. Klar ESG-positionering sikrer license-to-operate, og bæredygtighed spiller ind i hele forretningen.

Går du med drømme om en bestyrelseskarriere, så er bæredygtighed måske den vigtigste kompetence, som du skal skynde dig at lægge ned i rygsækken. Jeg blev både begejstret og lettet, da jeg for nylig mødte en bestyrelsesformand med sæde i flere skandinaviske bestyrelser. Bestyrelsesformanden var stærk i klimaregnskabers scope 1-, 2- og 3-emissioner og jonglerede fint med hele paletten af ESG-spørgsmål fra anti-korruption, diversitet, menneskerettigheder, biodiversitet, klima og cirkulær produktion. Det er langt fra dér alle skandinaviske bestyrelsesmedlemmer er i dag – men det er dér vi skal hen – og det skal gå stærkt.

Paratviden om EU Taksonomien

Som specialist var jeg navnlig imponeret af hans aktive og konkrete kendskab til EU Taksonomien for bæredygtige aktiviteter. Stor forskel i forhold til mange andre bestyrelser, og til alle bestyrelser for blot fem år tilbage! Nu er bæredygtighed topprioritet, ledere går op i det som aldrig før, og næsten alle bestyrelser diskuterer det.

Bæredygtighed har også en helt anden plads på bestyrelsesuddannelserne. For få år siden fik vi velvilligt stillet 10 minutter til rådighed, mens vi nu faciliterer timelange diskussioner og går i dybden med de fremtidige ESG-rapporteringskrav.

Da pandemien ramte, var bekymringen at kampen mod corona ville overskygge og tilsidesætte bæredygtighedsagendaen. Vi kan nu konstatere, at den globale krise tværtimod har skærpet bevidstheden om globale risikofaktorer
Carina Ohm
Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Corona styrker ESG-dagsorden

Da pandemien ramte, var det en udbredt bekymring, at kampen mod corona ville overskygge og tilsidesætte bæredygtighedsdagsordenen. Nu tror jeg, at vi kan konstatere, at den globale krise tværtimod har skærpet bevidstheden om globale risikofaktorer. Og hvis der før var optræk til at reducere bæredygtighed til udelukkende at handle om CO2-udledning, så har pandemien åbnet den samlede ESG-dagsorden, hvor spørgsmål om ulighed, arbejdskraftmangel og forsyningskæder er genaktiveret. 

Det betyder, at mange bestyrelser nu har et markant fokus på bæredygtighed i strategiprocessen. Hele området vokser så hastigt i betydning, at hvis virksomheden intet foretager sig, så bliver den automatisk sat tilbage, og på lidt længere sigt mister virksomheden license-to-operate. Hele dagsordenen er i så hurtig udvikling, så alene status quo kræver bevægelse. Det strategiske valg står groft sagt mellem blot at holde sig i compliance med det regulatoriske landskab (som er i hastig udvikling), at være i stand til at konkurrere og holde sig på niveau med kolleger og konkurrenter eller at gå forrest og tage en lederposition.  

Lederskab kræver handling

Hvis du møder en topleder, som har læst skriften på væggen, og siger ”vi skal være ledende på bæredygtighed”, så er det i bedste fald blot et godt startsignal for en langsigtet indsats. Meldingen er dog alt for unuanceret og ukonkret i forhold til alle de implikationer, som bæredygtighedsdagsordenen fører med sig: Hvor sætter jeres virksomhed størst aftryk på ESG-området, og hvor kan I mest effektfuldt sætte ind? Hvordan vil I bygge ESG-målsætninger ind i incitamentsstrukturen for direktion, ledere og medarbejdere? Hvordan vil I arbejde frem mod solide data om CO2-udledning i scope 1, 2 og 3? Hvordan går I videre i forhold til science-based targets?

Vi står over for svære valg, store trade-offs og masser af risikomomenter på vejen. Verdens datagrundlag om ESG-dimensionen er stadig meget fejlbehæftet og mange steder ikke-eksisterende, og uklarheden i det regulatoriske landskab nationalt, europæisk og globalt er derfor heller ikke et lukket kapitel i morgen. Det kræver derfor risikovilje, fokus og åbenhed, hvis man vil positionere virksomheden på ESG-dagsordenen, og de diskussioner og afklaringer kommer til at være nogle af de mest udbredte i bestyrelseslokalerne i de kommende år og årtier.

Bundlinjen peger på bæredygtighed

Jeg er sikker på, at det sker, fordi et skarpt bundlinjefokus fører til et fokus på bæredygtighed. Når landets statsminister bruger nytårstalen til at annoncere en udvidet CO2-afgift, så er det blot endnu en illustrativ strømpil for, at bæredygtighed slår igennem i den økonomiske virkelighed.

Tilsvarende hvis man spørger verdens institutionelle investorer, så svarer 78 pct nu, at de ”jævnligt gennemfører en struktureret, metodisk gennemgang af virksomheders non-finansielle rapportering”. Ifølge EY’s sjette globale undersøgelse af institutionelle investorer var tallet kun 32 pct i 2018. 

Nogen taler ligefrem om risikoen for en boble, fordi den store appetit på grønne investeringer ikke er matchet af et stort nok udbud af grønne investeringsobjekter. Kapitalberedskab og markedsværdi kommer altså i meget høj grad til at bero på virksomhedens ESG-position.

Både som virksomheder, bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere eller - for den sags skyld – konsulenter, skal vi ikke kun arbejde med verdensmål, ESG og bæredygtighed, fordi det er det rigtige at gøre. Vi skal også gøre det for bundlinjens skyld.

Kronikken blev bragt i Børsen den 9. marts 2022.

Sammendrag

Bæredygtighedskompetencer på bestyrelsesplan er vigtigere end nogensinde før. Corona tilsidesatte ikke bæredygtighedsdiskursen, men har derimod skærpet bevidstheden om de globale risikofaktorer og åbnet den samlede ESG-dagsorden op, fremfor udelukkende at fokusere på CO2-udledning. Bæredygtighed er højt på dagsordenen i mange bestyrelser og spiller en afgørende rolle i strategiprocessen. Dog står virksomheder over for implikationer som bæredygtighedsdagsordenen bringer med sig. Virksomheder skal forholde sig til, hvor de kan sætte størst og mest effektfuldt aftryk på ESG-området og hvordan man inkorporerer dette i virksomhedsstrukturen. Men teksten på væggen er klar: Bæredygtighedsagendaen er kommet for at blive, og vi er nødsaget til at indordne os – både for klimaets og bundlinjens skyld.

Om denne artikel

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

Related topics Bæredygtighed