16 mar. 2021
Ændrede regler om beskatning af fri bil pr. 1. juli 2021

Ændrede regler om beskatning af fri bil pr. 1. juli 2021

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

16 mar. 2021

Efter en indfasningsperiode skal der kun være én beskatningssats på 22,5 % af bilens beskatningsgrundlag, herudover forhøjes miljøtillægget.

Folketingets partier har i december 2020 indgået aftale om en grøn omstilling af vejtransporten for at nedbringe CO2-udledningen. En del af ændringerne er en tilpasning af beskatningen af værdi af fri bil, der træder i kraft den 1. juli 2021.

Nuværende beskatning af fri bil

Med de nugældende regler beskattes værdi af fri bil med 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 % af resten, dog mindst af 160.000 kr. Til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg, der udgør den 150 % af den grønne ejerafgift.

Reglerne fra 1. juli 2021

Ændringerne går kort ud på, at der efter en indfasningsperiode kun skal være én beskatningssats på 22,5 % af bilens beskatningsgrundlag, og at miljøtillægget trinvis forhøjes til 700 % den grønne ejerafgift.

Bilens skattepligtige værdi fastsættes fortsat med udgangspunkt i den oprindelige nyvognspris for biler, der er mindre end 3 år gamle på anskaffelsestidspunktet, og med udgangspunkt i anskaffelsessummen for biler, der er mere end 3 år gamle på anskaffelsestidspunktet.

Vedrørende elbiler ændres desuden sådan, at værdi af ladestander, der opstilles på medarbejderens bopæl, ikke længere skal medregnes til beskatningsgrundlaget af elbilen, samt at medarbejderen efter 6 måneder med fri bilbeskatning kan overtage ladestanderen uden beskatning af dennes markedsværdi.

Ændringerne gælder fra den 1. juli 2021, også for biler, der allerede er taget i anvendelse.

Tilpasningen af satser indfases i 5 trin med følgende virkningstidspunkter:

Ikrafttrædelsestidspunkt % af bilens værdi op til 300.000 kr. % af bilen værdi over 300.000 kr. Miljøtillæg i alt
1. juli 2021 24,5 % 20,5 % 250 % af ejerafgiften
1. januar 2022 24,0 % 21,0 % 350 % af ejerafgiften
1. januar 2023 23,5 % 21,5 % 450 % af ejerafgiften
1. januar 2024 23,0 % 22,0 % 600 % af ejerafgiften
1. januar 2025 22,5 % af hele bilens værdi - 700 % af ejerafgiften

Kontakt: Jacob Kofoed, tlf. 2529 5622 og Anne Marie Hegelund, tlf. 2529 5269

Sammendrag

Folketingets partier har i december 2020 indgået aftale om en grøn omstilling af vejtransporten for at nedbringe CO2-udledningen. En del af ændringerne er en tilpasning af beskatningen af værdi af fri bil, der træder i kraft den 1. juli 2021. Ændringerne går kort ud på, at der efter en indfasningsperiode kun skal være én beskatningssats på 22,5 % af bilens beskatningsgrundlag, og at miljøtillægget trinvis forhøjes til 700 % den grønne ejerafgift.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.