28 okt. 2021
Øget momsfradrag når bilforhandlere leaser biler

Ændret praksis – øget momsfradrag når bilforhandlere leaser biler

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

28 okt. 2021

Bilforhandlere, der ikke hidtil har taget momsfradrag for leasingydelser for biler anvendt til ærindekørsel, kan søge om genoptagelse.

Bilbranchen har ventet 2,5 år på Skattestyrelsens udmelding om praksisændring som følge af en Landsskatteretskendelse fra januar 2018, hvor Landsskatteretten giver en bilforhandler medhold i, at denne har fuldt momsfradrag for omkostninger til leasing af personbiler, uanset at disse foruden anvendelse til demonstrationskørsel og udlejning, tillige anvendes til ærindekørsel. Ærindekørsel er fx kørsel mellem afdelinger og kørsel efter reservedele.

Skattestyrelsen har hidtil anset ærindekørsel for omfattet af momslovens § 42, stk. 4 og 5, hvorefter der alene er begrænset momsfradrag for leasingydelsen – forudsat at leasingaftalen løber i mindst 6. måneder.

Praksisændringen fremgår af udkast til styresignal, der er sendt i høring 26. oktober 2021 med høringsfrist den 17. november 2021.

Bilforhandlere, der ikke hidtil har taget momsfradrag for leasingydelser for biler anvendt til ærindekørsel, kan søge om genoptagelse tilbage til 1. januar 2010. Anmodning om genoptagelse bør afvente det endelige styresignal. Når det endelige styresignal foreligger, gælder en 6 måneders reaktionsfrist, hvis der ønskes genoptagelse ud over den ordinære genoptagelsesfrist på 3 år.

Styresignalet omtaler alene momsfradrag for leasingydelser. Det er vores vurdering, at praksisændringen omfatter alle driftsomkostninger tilknyttet biler anvendt til ærindekørsel m.v. Det er en forudsætning for fuldt fradrag, at leasingbilen ikke er anvendt til virksomheden uvedkommende formål, eksempelvis privat kørsel for indehaver og personale.

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 eller Christopher K. Glinvad, tlf. 2529 5309.

Sammendrag

Bilforhandlere, der ikke hidtil har taget momsfradrag for leasingydelser for biler anvendt til ærindekørsel, kan søge om genoptagelse tilbage til 1. januar 2010. Anmodning om genoptagelse bør afvente det endelige styresignal. Når det endelige styresignal foreligger, gælder en 6 måneders reaktionsfrist, hvis der ønskes genoptagelse ud over den ordinære genoptagelsesfrist på 3 år. Praksisændringen fremgår af udkast til styresignal, der er sendt i høring 26. oktober 2021 med høringsfrist den 17. november 2021. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.