14 jul. 2022
Foto af Mand fylder benzin på bil mens datter og søn venter i bil

Ændring af beregningsgrundlag for beskatning af leaset firmabil

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

14 jul. 2022
Relaterede emner Tax

Ifølge ny praksis fra Skattestyrelsen skal leasingselskabets købspris ved 1. indregistrering anvendes som beregningsgrundlag for beskatning af fri bil. 

Skattestyrelsens praksis vedrørende beskatning af leasede firmabiler, der stilles gratis til rådighed for ansatte, er blevet underkendt i en byretssag, hvor Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i klagesagen. Skattestyrelsen har den 23. juni 2022 offentliggjort styresignal om praksisændringen og mulighed for genoptagelse – SKM2022.325.SKTST. 

Det har hidtil været Skattestyrelsens opfattelse, at et leasingselskabs dokumenterede købspris ved 1. indregistrering ikke har kunne anses som bilens oprindelige nyvognspris, hvis denne pris afveg væsentligt fra den pris, en tilsvarende bil kunne købes for hos en forhandler. 

Ifølge Skattestyrelsens nye praksis kan og skal leasingselskabets dokumenterede købspris ved 1. indregistrering anvendes som beregningsgrundlag for beskatning af fri bil, forudsat bilen er korrekt indregistreret efter registreringsafgiftslovens regler.

Som begrundelse for praksisændringen henvises blandt andet til sammenhængen mellem registreringsafgiftslovens regler og ligningslovens regler om beskatningsgrundlag for fri bil, ligesom der henses til et Skatteministersvar fra 2011 samt lovforarbejder til lov 93 af 31. januar 2020.

Styresignalet ændrer ikke på, at beskatningsgrundlaget for biler, der er stillet til rådighed fra og med 1. februar 2020, skal baseres på den genberegnede afgiftspligtige værdi fra genberegningstidspunktet. 

Genoptagelse 

De almindelige regler for genoptagelse gælder, ligesom der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, der vedrører ændring af beregningsgrundlag for værdi af leaset fri bil for 2017 eller senere indkomstår, forudsat at anmodning om genoptagelse indsendes senest 6 måneder efter offentliggørelse af styresignalet.

Hvis der er spørgsmål til praksisændringen eller har behov for hjælp til at anmode om genoptagelse, er I velkomne til at kontakte jeres sædvanlige skatterådgiver hos EY eller I kan kontakte:

  • Jan Carstensen, tlf. 2529 6439
  • Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048

Sammendrag

Ifølge Skattestyrelsens nye praksis, kan og skal leasingselskabets dokumenterede købspris ved 1. indregistrering anvendes som beregningsgrundlag for beskatning af fri bil, forudsat bilen er korrekt indregistreret efter registreringsafgiftslovens regler. Som begrundelse for praksisændringen henvises blandt andet til sammenhængen mellem registreringsafgiftslovens regler og ligningslovens regler om beskatningsgrundlag for fri bil, ligesom der henses til et Skatteministersvar fra 2011 samt lovforarbejder til lov 93 af 31. januar 2020.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax