2 minutters læsetid 6 sep. 2019
High angle group people planning in office

Ændring i krav til indberetning af kontrollerede transaktioner – mange selskaber forventes berørt af ændringen

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

2 minutters læsetid 6 sep. 2019
Relaterede emner Tax

Skattestyrelsen har informeret om, at der vil blive foretaget ændringer i oplysningsskemaet for indkomståret 2019. En af disse ændringer vedrører felt 67 – kontrollerede transaktioner.

Hidtil har selskaber kun skullet oplyse om kontrollerede transaktioner, såfremt de kontrollerede transaktioner i indkomståret oversteg 5 mio. kr. Grænsen på de 5 mio. kr. bortfalder fra og med indkomståret 2019, og selskaber vil derfor fremadrettet være forpligtet til at oplyse om kontrollerede transaktioner, uanset størrelsen heraf. Felt 67 i blanketten i TastSelv Selskabsskat (DIAS) skulle blive opdateret inden længe.

Konsekvensen heraf bliver, at et stort antal mindre og mellemstore koncernselskaber samt hovedaktionærejede selskaber nu bliver omfattet af rapporteringspligten om kontrollerede transaktioner.

Baggrunden for ændringen er, at Rigsrevisionen har rejst kritik af, at Skattestyrelsen administrativt har indført den gældende grænse på 5 mio. kr., på trods af at denne ikke er lovfæstet.

Det foreligger ikke p.t. oplysninger om, hvornår felt 67 i blanketten i TastSelv vil blive opdateret, samt hvorledes selskaber, der allerede har afsluttet indkomståret 2019, skal forholde sig.

En anden forventet effekt af Rigsrevisionens kritik er en yderligere skærpet indsats fra Skattestyrelsens side på deres kontrol af de indrapporterede oplysninger.

Selskaber, der bliver omfattet af de nye oplysningskrav, bør adressere disse - herunder foretage eventuelle fornødne tilpasninger af interne rapporteringer og procedurer - rettidigt i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen for 2019.

Kontakt:
Martin Olsson, Manager, telefon 2529 3886
Joel Malan, Senior Manager, telefon 5158 2858

Sammendrag

Hidtil har selskaber kun skullet oplyse om kontrollerede transaktioner, såfremt de kontrollerede transaktioner i indkomståret oversteg 5 mio. kr. Grænsen på de 5 mio. kr. bortfalder fra og med indkomståret 2019, og selskaber vil derfor fremadrettet være forpligtet til at oplyse om kontrollerede transaktioner, uanset størrelsen heraf.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax