3 mar. 2023
Mand forbereder varmluftballon til opsendelse

Årsopgørelsen for 2022 er lige på trapperne

Af Martin Christensen

Senior Tax Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med fokus på virksomhedsordningen, skattefri virksomhedsomdannelse, generationsskifte og forsøgs- og udviklingsomkostninger.

3 mar. 2023
Relaterede emner Tax

Årsopgørelsen forventes klar den 13. marts 2023, men formentlig kan man se den allerede weekenden før.

Opsummering:

 • Er der fejl i årsopgørelsen for 2022, er du forpligtet til at rette det uanset, hvilken vej fejlen er (+/-).
 • Har du fået en restskat for 2022, kan du med fordel betale restskatten før den 1. juli 2023 og derved spare lidt i renter.
 • Har du fået en stor restskat eller en stor overskydende skat, kan du med fordel overveje at tilrette forskudsopgørelsen for 2023 allerede i foråret.

Inden længe frigives årsopgørelsen for indkomståret 2022, og rigtig mange danskere besøger Skat.dk – med god grund, for det er der, man kan få at vide, om man skal betale restskat, eller om man får udbetalt en overskydende skat.

Årsopgørelsen forventes klar den 13. marts 2023, men formentlig kan man se den allerede weekenden forinden. En evt. overskydende skat for indkomståret udbetales den 14. april 2023 til din NemKonto.

Ofte skal der ændres lidt i de oplysninger, som Skattestyrelsen ligger inde med – og andre gange skal der ændres meget.

Ofte skal der ændres i:

 • Overskud af virksomhed
 • Indkomst- og formueoplysninger vedr. udlandet
 • Renter
 • Gevinst/tab på investeringer (aktier, obligationer, investeringsforeninger, kryptovaluta m.v.)
 • Befordringsfradrag
 • Servicefradrag

Hvad betyder det at jeg har fået en restskat eller overskydende skat?

At få udbetalt en overskydende skat betyder ikke, at man ”bare” får nogle penge af Skattestyrelsen. Nej, det betyder, at man har betalt for meget i foreløbig skat i løbet af 2022, som Skattestyrelsen så tilbagebetaler. Der pålægges ikke nogen procentgodtgørelse i forbindelse med udbetaling af overskydende skat for 2022. 

At skulle betale en restskat betyder, at man har betalt for lidt i skat, som derfor skal indbetales til Skattestyrelsen. Indbetaler man restskatten for indkomståret 2022 inden den 1. juli 2023, undgår man høje renter – da renten "kun" udgør 1,7 %. 

Betaler man efter den 3. juli 2023 beregnes der en rente på 3,7 %. Man har ikke fradrag for den rente, man betaler af restskat. Restskatter op til 22.503 kr. indregnes i forskudsopgørelsen for 2024, mens restskatter over 22.503 kr. opkræves i 3 rater i efteråret 2023. 

Har du fået en stor restskat eller en stor overskydende skat, kan du med fordel overveje at tilrette forskudsopgørelsen for 2023 allerede i foråret.

5 ting du skal huske ved udfyldelse af årsopgørelsen 

Vi har her samlet fem gode råd i forhold til årsopgørelsen for 2022.

 1. Har du i løbet af 2022 været på forretningsrejse(r) af en varighed på mere end 24 timer, har du mulighed for at opnå et ligningsmæssigt fradrag på 25 % af 539 kr. = 134,75 kr. pr. døgn. Har man derfor tre rejsedage i løbet af et år, udgør det ligningsmæssige fradrag 404,25 kr. Bemærk efter første døgn beregnes fradraget pr. time. Reglen forudsætter, at arbejdsgiveren ikke har udbetalt denne særlige 25 % godtgørelse eller at din arbejdsgiver ikke har udbetalt rejsegodtgørelse efter standardsatserne. Reglerne gælder ligeledes ikke for turistchauffører. Fradraget kan maksimalt udgøre 29.600 kr. i 2022. Rejsefradraget er et ligningsmæssigt fradrag, der indtastes i rubrik 53.

 2. For at du kan tage et befordringsfradrag, kræver det, at du har mere end 12 km. til arbejde (hver vej) og at du ikke har fri bil til rådighed eller kører i en bil, varevogn eller lign., som du på anden måde har fået stillet til rådighed fra din arbejdsgiver. Du skal anføre, hvor mange arbejdsdage med fysisk fremmøde du har haft hver måned, når du udfylder oplysningsskemaet. Du kan ikke få befordringsfradrag på sygedage, fridage, feriedage, helligdage m.v. Forbered dig derfor inden du påbegynder indtastning på skat.dk. Befordringsfradraget er et ligningsmæssigt fradrag (rubrik 51).

 3. Har du betalt donationer til fordel for fx Ukraine i 2022, kan du fradrage betalte donationer, hvis donationerne er indberettet til Skattestyrelsen af en godkendt hjælpeorganisation. Er donationen ikke indberettet, skal du tage kontakt til hjælpeorganisationen og oplyse dit CPR-nr., så de kan foretage indberetning til Skattestyrelsen. Du kan maksimalt få fradrag for donationer på 17.200 kr. i 2022. Har du indgået en længerevarende aftale (10 år) med hjælpeorganisationen er fradraget beregnet på baggrund af din personlige indkomst, dog altid minimum 15.000 kr. Donationer fradrages i rubrik 55 på årsopgørelsen som et ligningsmæssigt fradrag, du har dog ikke selv mulighed for at indtaste beløb i rubrikken.

 4. Har du i 2022 lagt lån om, skal du være opmærksom på, at du måske er skattepligtig, hvis dit realkreditlån har været i fremmed valuta eller, hvis der er tale om et kontantlån. Spørg evt. din långiver, hvilket type lån der er tale om. For lån i fremmed valuta gælder der en bagatelgrænse på 2.000 kr. Endvidere skal man huske, at man kan fradrage garantiprovisioner og/eller stiftelsesprovisioner (lånets løbetid skal være under to år og maksimalt 2,5 % af lånets hovedstol). Beskatningen af kursgevinster/kurstab og fradraget af låneomkostninger sker i kapitalindkomsten (rubrik 39).

 5. Ejer du kryptovaluta eller andre kryptoaktiver (NFT o.lign), er du som hovedregel skattepligtig heraf, når du har solgt aktivet eller vekslet til en anden valuta (realisationsbeskatning). Beskatningen sker som hovedregel i den personlige indkomst (rubrik 20) og fradraget sker som et ligningsmæssigt fradrag (rubrik 58). Du kan læse mere om kryptovaluta, i vores artikel omkring kryptovaluta: Hvordan beskattes investeringer i kryptovaluta?

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at ovenstående er generelle råd - der skal altid foretages en konkret vurdering af, hvorvidt man opfylder betingelserne for fradrag eller hvordan en indtægt/avance skal beskattes.

Hvad gør jeg, hvis der er fejl i årsopgørelsen?

Er der fejl i årsopgørelsen for 2022, er du forpligtet til at rette det uanset, hvilken vej fejlen er (+/-).

Du er også forpligtet til at rette fejl i årsopgørelser, der foreligger for tidligere indkomstår – ligesom du kan genoptage tidligere års årsopgørelser, hvis du fx mangler et fradrag. Du har mulighed for, at rette tre år tilbage.

Har du brug for hjælp til din årsopgørelse, er du altid velkommen til at kontakte EY’s skatteafdeling.

Sammendrag

Årsopgørelsen forventes klar den 13. marts 2023, men formentlig kan man se den allerede weekenden forinden. En evt. overskydende skat for indkomståret udbetales den 14. april 2023 til din NemKonto. Er der fejl i årsopgørelsen for 2022, er du forpligtet til at rette det uanset, hvilken vej fejlen er (+/-). Har du fået en stor restskat eller en stor overskydende skat, kan du med fordel overveje at tilrette forskudsopgørelsen for 2023 allerede i foråret.

Om denne artikel

Af Martin Christensen

Senior Tax Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med fokus på virksomhedsordningen, skattefri virksomhedsomdannelse, generationsskifte og forsøgs- og udviklingsomkostninger.

Related topics Tax