17 jun. 2022
Forskellige stykker chokolade set oppefra

Chokoladeafgiften fylder 100 år

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 jun. 2022
Relaterede emner Tax

Den 12. juni rundede chokoladeafgiftsloven 100 år, da det den 12. juni 1922 blev vedtaget at indføre afgift på chokolade- og sukkervarer.

Opsummering:

  • Baggrunden for at indføre en ”Omsætningsafgift af Chokolade- og Sukkervarer m.m.” var at beskatte luksusforbrug og give en øget indtægt til statskassen.
  • De varegrupper, der har været med lige fra starten, er blevet væsentlig udvidet i løbet af de sidste 100 år. 
  • Udvidelsen skyldes ikke alene udvidelsen af varegrupper, men også den måde som Skattestyrelsen de senere år har valgt at tolke loven på.

Gennem de sidste 100 år har chokoladevarer, slik og anden konfekture været belagt med afgift. På trods af, at der gennem årene alene er sket få udvidelser af lovens formulering af det afgiftspligtige område, er det i dag en afgift som rammer langt bredere end tidligere. 

Den 12. juni rundede chokoladeafgiftsloven 100 år, idet det den 12. juni 1922 blev vedtaget at indføre en afgift på chokolade- og sukkervarer. 

Baggrunden for at indføre en ”Omsætningsafgift af Chokolade- og Sukkervarer m.m.” var ifølge forarbejderne til loven at beskatte luksusforbrug og give en øget indtægt til statskassen.

Det afgiftspligtige område var tilbage i 1922 begrænset til ”Chokolade og Chokoladevarer af enhver art, Kakaopræparater med Undtagelse af Kakaopulver færdigt til umiddelbart Forbrug, Lakris og Lakrisvarer af enhver art. Marcipanmasse, Marcipan og Marcipanvarer af enhver art samt Sukkervarer af enhver Art, herunder ogsaa kandiserede Sager”. 

Udvidelsen af det afgiftsmæssige område

Det afgiftsmæssige område er gennem årene blevet udvidet med et par yderligere varegrupper. De varegrupper, der har været med lige fra starten, er imidlertid også blevet væsentlig udvidet i løbet af de sidste 100 år. Dette gælder i særdeleshed ”sukkervarer af enhver art”.

Udvidelsen skyldes ikke alene udvidelsen af varegrupper, men også den måde som Skattestyrelsen de senere år har valgt at tolke loven på. Skattestyrelsen har nemlig med opbakning fra Skatteankestyrelsen gennem de sidste år udvidet begrebet ”sukkervarer af enhver art ”således, at produkter (af forskellig art) indeholdende større mængder sukker nu generelt risikerer at blive anset for afgiftspligtige. 

Hvad omfatter ”Sukkervarer af enhver art”?

Ifølge chokoladeafgiftslovens nuværende formulering er ”Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art” afgiftspligtige. I modsætning til de første produkter der nævnes, er det desværre lidt uklart, hvad der skal forstås ved ”sukkervarer af enhver art”, og dermed hvilke produkter, der skal betales chokoladeafgift af.

Umiddelbart skulle man mene, at ”sukkervarer af enhver art” skal forstås i sammenhæng med navnet på loven, nemlig ”Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.” samt de øvrige produkter, der nævnes i loven sammen med ”sukkervare af enhver art”, nemlig ”Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve ”. Med andre ord vil den logiske forventning være, at der er tale om konfekturevarer.  

Sådan er virkeligheden anno 2022 imidlertid ikke. Her i 2022 er virkeligheden, at Skattestyrelsen er kommet frem til, at der kan være tale om en ”sukkervarer af enhver art” i henhold til chokoladeafgiftsloven, hvis produktet enten smager sødt eller dufter sødt, og indeholder en større mængde sukker. 

Denne meget udvidede forståelse af sukkervarer har medført, at alt fra vitaminpiller til marmeladelignende produkter er blevet anset som afgiftspligtige ”sukkervarer af enhver art”.

Dette skal ses i lyset af, at der for ca. 10 år siden var et forslag til afgift på tilsat sukker på bordet. Denne afgift skulle ramme produkter med et højt sukkerindhold for eksempel survarer, marmeladeprodukter, ketchup, mælkedesserter og yoghurter m.fl. Dengang blev det besluttet ikke at indføre afgiften på tilsat sukker, men nu ser det ud til, at afgiften er ved at blive indført ad bagvejen. 

Status på chokoladeafgiftens første 100 år

Så skal vi gøre status over chokoladeafgiftslovens første 100 år, må det være, at der er knap så meget luksusbeskatning som oprindeligt tiltænkt i loven, medmindre man anser vitaminpiller, barer, morgenmad og peanutbutter som luksusvarer. 

Omvendt må afgiften med sit provenu på 2.351 mio. kr. til statskassen i 2020 siges at leve op til sit formål om at bidrage med en øget indtægt til statskassen.

Så i det lys er chokolade- og sukkervareafgiftsloven i sin bedste alder, og mon derfor ikke, der kommer mange yderligere runde mærkedage for chokoladeafgiftsloven. 

Herfra skal der lyde et tillykke til chokoladeafgiften med de første århundrede år. Vi fejrer det med et par vitaminpiller og lidt ekstra marmeladeprodukter på vores morgenbrød.

Kontakt:

Bente Thenning, tlf. 5158 2691 eller Anne-Mette Høiriis, tlf 5158 2559

Sammendrag

Det afgiftsmæssige område er gennem årene blevet udvidet med et par yderligere varegrupper. De varegrupper, der har været med lige fra starten, er imidlertid også blevet væsentlig udvidet i løbet af de sidste 100 år. Dette gælder i særdeleshed ”sukkervarer af enhver art”. Udvidelsen skyldes ikke alene udvidelsen af varegrupper, men også den måde som Skattestyrelsen de senere år har valgt at tolke loven på. Skattestyrelsen har nemlig med opbakning fra Skatteankestyrelsen gennem de sidste år udvidet begrebet ”sukkervarer af enhver art ”således, at produkter (af forskellig art) indeholdende større mængder sukker nu generelt risikerer at blive anset for afgiftspligtige.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax