21 aug. 2019
Mennesker, der går inde i bygningen og på trapperne

Selskabs- og erhvervsret – en global opdatering

Af EY Global

Multidisciplinary professional services organization

21 aug. 2019
Relaterede emner Law Tax

Ny og betydningsfuld udvikling i selskabsret og erhvervsret

Lovgivning overalt på kloden er i konstant udvikling. Nye love, domme og ny retspraksis ændrer fra tid til anden reglerne i mange jurisdiktioner. Det er afgørende for C-suite altid at være informeret om, hvad der er nyt, og kende konsekvenserne for deres forretning. Forestil dig konsekvensen hos selskabets hovedkvarter, hvis et lokalt datterselskab ikke fulgte et nyt sæt love. Resultaterne kunne blive altødelæggende. Det er fortsat en udfordring at at have kontrol over, hvad der er nyt og nyttigt i multinationale selskaber. Selskaber skal skelne mellem, hvad der er bekvemt at gøre, og hvad der kræves i dette komplekse lovgivningsmiljø.

I nyhedsbrevet Corporate and Commercial Law , der udkommer to gange årligt, søger EY Law at informere virksomheder om de seneste og mest bemærkelsesværdige juridiske nyheder på tværs af en række jurisdiktioner.

Inkluderet er artikler fra i alt 25 jurisdiktioner om aktuelle juridiske forhold verden over, der dækker Vesteuropa, Afrika, Sydamerika, Central- og Østeuropa og Asien og Stillehavet. Visse lande implementerede på samme tid lignende regler om registre over kompetente ejere, herunder Belgien, Luxembourg, Mexico, Serbien og Elfenbenskysten. De ultimative regler for registre over kompetente ejere gælder faktisk de fleste EU-lande allerede siden EU-direktiverne af 20. maj 2015 og 30. maj 2018. Disse direktiver vedrører forebyggelse af brugen af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og gav anvisning om oprettelsen af et offentligt register i hvert EU-land, hvor identiteten af de ultimative kompetente ejere skal opbevares og være tilgængelig for offentligheden. Gennemsigtighed i markedet er nu yderst væsentlig, og nogle ikke-EU-lande, såsom Mexico, Serbien og Elfenbenskysten, implementerer lignende regler.

Samtidig med disse regler om øget gennemsigtighed forsøger Kina og Rusland at gøre udenlandske investeringer lettere ved at tillade gendomicilering af udenlandske virksomheder i Rusland og fremme samt beskytte sådanne udenlandske investeringer i Kina, mens Frankrig og Australiens udenlandske investeringsregler bliver mere komplekse og kræver regeringens forudgående godkendelse i visse sektorer. Det er en tendens på mange markeder at hilse udenlandske investorer velkommen og beskytte dem, som undertiden er vigtige for nationale økonomier, men samtidig beskytter visse nationale sektorer mod udenlandske investeringer.

I nyhedsbrevet om selskabsret og erhvervsret finder du også en række nye love og markedspraksisser, som er vigtige for dine virksomheder, såsom aktieoptionsordninger i Danmark, crowdfunding i Argentina, afskaffelse af minimum for aktiekapital i Finland, notering af aktier i to klasser i Singapore og mange andre betydningsfulde forhold. 

Sammendrag

Det er afgørende, at direktion og ledelse har kendskab til ændret lovgivning på tværs af jurisdiktioner og kender konsekvenser for forretningen.

Om denne artikel

Af EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Law Tax