6 nov. 2023
En gruppe kolleger sidder sammen

Er din deltagelse i netværk skattefri?

Af Morten S. Dalsgaard

Leder af People Advisory Services (Tax) i Danmark, Integrated Mobility, Partner

Løsning af komplekse problemstillinger vedrørende medarbejdere, herunder forretningsrejsende. Ivrig golfspiller. Stolt far til to.

6 nov. 2023
Relaterede emner Tax

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at det var et skattepligtigt gode, når en arbejdsgiver modtog regningen for medarbejderes medlemskaber af en række netværksforeninger.

I den pågældende sag havde en advokatvirksomhed betalt for en række medarbejderes medlemskab af Rotary, Junior Chamber, Round Table, Ladies Circle, Byggesocietetet og Relationsfabrikken.  I disse organisationer bestod aktiviteten primært af jævnlige møder, hvor man havde foredrag, virksomhedsbesøg og lignende, men også havde fælles måltider og netværksdannelse.

Landsskatteretten foretog en konkret vurdering af hver organisations formål og arrangementsformer.

Landsskatteretten var i den forbindelse ikke afvisende over for, at der også var erhvervsmæssige elementer i deltagelsen, men retten lagde dog vægt på, at den konkrete erhvervsmæssige relevans ikke var dokumenteret, og at en betydelig del af den anvendte tid gik med sociale aktiviteter - herunder netværksdannelse, som Landsskatteretten betegnede som en privat aktivitet.

Landsskatteretten mente derfor, at de afholdte udgifter primært gik til dækning af private udgifter - som derfor blev anset som B-skattepligtige personalegoder for de enkelte medarbejdere.

I den pågældende sag ser det ikke ud til, at virksomheden eller medarbejderne havde brugt unødigt megen tid på at dokumentere den konkrete, erhvervsmæssige relevans for arbejdsgiveren i medarbejdernes netværksdeltagelse – og så bliver det i sagens natur vanskeligt at få medhold i en sådan sag. Det ændrer dog ikke ved, at selve det at medarbejderne danner netværk til potentielle kunder/leverandører ikke i sig selv er tilstrækkeligt for skattefriheden.

Til gengæld er det værd at være opmærksom på, at de pågældende organisationer alle lige netop er netværksorganisationer, der arbejder med tværfaglige netværk. Medlemskaber af branchenetværk eller ERFA-grupper vil sandsynligvis fortsat være noget, som arbejdsgiveren kan betale, uden at der følger en skatteregning med til medarbejderen.

Sammendrag

Sagen fastlægger at det er et skattepligtigt personalegode, når en arbejdsgiver betaler for medarbejderes medlemskaber af netværksforeninger, der ikke har en fornøden og konkret erhvervsmæssig relevans for arbejdsgiveren. 

Om denne artikel

Af Morten S. Dalsgaard

Leder af People Advisory Services (Tax) i Danmark, Integrated Mobility, Partner

Løsning af komplekse problemstillinger vedrørende medarbejdere, herunder forretningsrejsende. Ivrig golfspiller. Stolt far til to.

Related topics Tax