1 dec. 2022
Mand står foran indendørs klatrevæg

Er du blevet beskattet to gange af et kapitalejerlån?

Af Troels Behnke Skak

Tax partner, Business Tax Services, EY Danmark

Specialiseret rådgivning om hovedaktionærbeskatning, omstrukturering, generationsskifte og formueplanlægning.

1 dec. 2022
Relaterede emner Tax

Personer, der er blevet beskattet to eller flere gange af et kapitalejerlån, kan nu anmode om genoptagelse tilbage til 2015.

Personer med bestemmende indflydelse i et selskab, omfattes af reglerne om ulovlige kapitalejerlån i de situationer, hvor der uberettiget hæves midler i selskabet.

Personkredsen er beskrevet i artiklen Selskabs køb af en fordring kan medføre beskatning af hovedaktionæren.

Konsekvenserne af at blive omfattet af reglerne omkring kapitalejerlån er omfangsrige og har typisk store konsekvenser for den involverede part.

Indtil nu har det i den forbindelse været Skattestyrelsens praksis, at i de situationer, hvor et lån er opstået i et datterselskab, og hvor den selskabsretlige fordring udloddes op til holdingselskabet og videre ud til kapitalejeren, så opstår der beskatning to gange.

Skatteministeriet har dog nu i en sag, ændret holdning til dette spørgsmål, hvilket åbner op for mulighed for genoptagelse helt tilbage til 2015.

Baggrunden for genoptagelsesmuligheden

En kapitalejer havde i 2015 hævet 422.675 kr. i sit driftsselskab. Dette udgjorde uomtvistet et ulovligt kapitalejerlån – både skatteretligt og selskabsretligt. Der blev beregnet renter svarende til 48.710 kr., så den samlede selskabsretlige fordring udgjorde 471.385 kr.

Kapitalejeren foretog derefter en selskabsretlig udlodning af selskabets fordring til kapitalejeren. Fordringen blev udloddet til holdingselskabet som følge af, at kapitalejeren kun var indirekte ejer af driftsselskabet.

Efterfølgende blev fordringen udloddet fra holdingselskabet til kapitalejeren. Skattestyrelsen beskattede fordringen to gange, da Skattestyrelsen mente at kreditorskiftet medførte et nyt ulovligt kapitalejerlån.

I Landsskatteretten fik kapitalejeren ikke medhold i sagen, da krediteringen af beløbet på mellemregningskontoen med driftsselskabet, blev anset for at udgøre et afdrag på gælden samtidig med, at der var stiftet en ny fordring i holdingselskabet, med kapitalejeren som debitor.

Ved Vestre Landsret tog Skatteministeriet dog bekræftende til genmæle og udtalte, at et kreditorskifte i et skattemæssigt ulovligt aktionærlån ikke udløser beskatning igen, idet lånet ikke skatteretligt anses for at være tale om et lån.

Skatteministeriet bemærkede dog i forhold til rentedelen, at der her opstår en rentefordring, som godt kan beskattes særskilt, såfremt at denne ikke betales rettidigt til selskabet.

Hvem har mulighed for genoptagelse?

Alene personer som tidligere er blevet beskattet af et kapitalejerlån to eller flere gange i forbindelse med en selskabsretlig udlodning af fordringen op igennem en ejerstruktur, har mulighed for at anmode om genoptagelse.

Genoptagelse er muligt helt tilbage til indkomståret 2015. I de tilfælde, hvor der skal anmodes om ekstraordinær genoptagelse, skal anmodningen herom være indsendt senest d. 17. maj 2023.

Har du brug for hjælp?

Hos EY bistår vi gerne med at anmode om genoptagelse, hvis du er blevet beskattet af et kapitalejerlån to eller flere gange som følge af en selskabsretlig udlodning op igennem ejerstrukturen.

Sammendrag

Personer, der er blevet beskattet to eller flere gange af et kapitalejerlån i forbindelse med en selskabsretlig udlodning op igennem en struktur, har nu mulighed for at anmode om genoptagelse – og dermed kun blive beskattet én gang af kapitalejerlånet. Det er muligt at søge om genoptagelse helt tilbage til 2015.

Om denne artikel

Af Troels Behnke Skak

Tax partner, Business Tax Services, EY Danmark

Specialiseret rådgivning om hovedaktionærbeskatning, omstrukturering, generationsskifte og formueplanlægning.

Related topics Tax