2 minutters læsetid 6 sep. 2019
202758701

Erhvervsstyrelsen har intensiveret indsatsen over for ulovlige aktionærlån

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

2 minutters læsetid 6 sep. 2019
Relaterede emner Tax

Ulovlige aktionærlån har i længere tid været et hot topic, men nu bliver der for alvor fokuseret på disse udlån fra myndighedernes side. Én ting er ulovligheden af disse lån, én anden ting er skattepligten. 

Erhvervsstyrelsen har intensiveret indsatsen over for ulovlige aktionærlån, hvilket indtil videre har medført 312 politianmeldelser¹. Det er meget vigtigt at få frem i lyset, at aktionærlån har en meget forskellig behandling selskabsretligt kontra skattemæssigt. De selskabsretlige regler om selskabers udlån til aktionærer findes i selskabsloven §§ 210-212, og siden 2017 er nogle af lånene endda blevet kategoriseret som lovlige udlån. Uanset om der er tale om et lovligt eller ulovligt aktionærlån, vil der imidlertid skatteretligt (næsten) altid være tale om en skattepligtig hævning uden tilbagebetalingspligt, jf. ligningslovens § 16 E.

Bedste skatteråd: Glem ikke at tage højde for de skattemæssige konsekvenser ved afviklingen af lånet!

I det sekund, der opstår et aktionærlån, er der skatteretligt en hævning, der for hovedaktionæren beskattes som løn eller udbytte. En tilbagebetaling af lånet i overensstemmelse med den selskabsretlige tilbagebetalingsforpligtelse, ophæver imidlertid ikke beskatningen og løser derfor ikke udfordringen, men kan tværtimod forværre situationen. Er der eksempelvis foretaget et aktionærlån på 100.000 kr., og sker der en tilbagebetaling af lånet på 100.000 kr., er der skatteretligt fortsat foretaget en hævning af de første 100.000 kr., som skal beskattes enten som løn eller udbytte. De 100.000 kr., som er indbetalt efterfølgende, er nu placeret i selskabet, og hvis man ønsker at få beløbet ud til privatøkonomien igen, skal det også ud som enten løn eller udbytte. En tilbagebetaling af et aktionærlån stiller derfor den samvittighedsfulde hovedaktionær i en uheldig skattemæssig situation med en dobbeltbeskatning.

Har du spørgsmål til behandlingen af aktionærlån er du velkommen til at kontakte EY’s skatteafdeling.

¹ Kilde: Børsen, 5. september 2019, side 6-7

Sammendrag

Erhvervsstyrelsen har intensiveret indsatsen over for ulovlige aktionærlån, hvilket indtil videre har medført 312 politianmeldelser. Aktionærlån har en meget forskellig behandling selskabsretligt kontra skattemæssigt. De selskabsretlige regler om selskabers udlån til aktionærer findes i selskabsloven §§ 210-212, og siden 2017 er nogle af lånene endda blevet kategoriseret som lovlige udlån. Uanset om der er tale om et lovligt eller ulovligt aktionærlån, vil der imidlertid skatteretligt (næsten) altid være tale om en skattepligtig hævning uden tilbagebetalingspligt, jf. ligningslovens § 16 E.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax