4 dec. 2023
Person på skitur på en perfekt og solrig vinterdag

Forskudsopgørelsen 2024 – forkert skatterabat?

Af Brian Hansen

Tax Director, People Advisory Services, EY Danmark

Erfaren rådgiver i virksomhedsordning, rådgiver for formuende personer, passioneret omkring fodbold og nyder at spille padel-tennis.

Bidragsydere
4 dec. 2023
Relaterede emner Tax

De nye forskudsopgørelser for 2024 rummer potentiale til efterfølgende skattesmæk for husejerne på grund af at skatterabatter på ejendomsskatterne er beregnet forkert.

Opsummering
  • Forskudsopgørelsen for indkomståret 2024 indeholder nu også opkrævning af grundskyld. Dermed betales den forventede grundskyld nu via trækprocenten eller rater for B-skat.
  • er er i ejendomsskatteloven indsat bestemmelser om, at der opnås en skatterabat, når en ejendom er overtaget senest 31. december 2023. Dette skal sikre, at ingen borgere skal opleve at betale mere i samlet boligskat.

Rabatten beregnes samlet; men ikke på forskudsopgørelsen for 2024 og 2025

En eventuel rabat kan findes ved en samlet opgørelse af ejendomsværdisskat og grundskyld opgjort efter nye de regler, fratrukket samlet opgørelse af ejendomsværdiskat og grundskyld opgjort efter de gamle regler.

Er beløbet positivt, kan der forventes en skatterabat svarende til det opgjorte beløb (jf. dog reglerne omkring reguleringsprocenten for grundskyld på 2,8 %, hvormed skatten kan stige fra 2023 til 2024 efter de gamle regler).

Da Skattestyrelsens systemer på nuværende tidspunkt endnu ikke kan foretage en samlet opgørelse, vil en samlet opgørelse først kunne ske på årsopgørelsen. Forskudsopgørelsen for 2024 beregner derfor rabatten individuelt for henholdsvis ejendomsværdiskat og grundskyld. Dette sker uden hensyntagen til, om rabatten eventuelt skulle være nedsat på grund af et fald i enten ejendomsværdiskat eller grundskyld.

Mange vil på forskudsopgørelsen opleve, at der særligt i beregningen af ejendomsværdiskatten gives en skatterabat, således at den beregnede ejendomsværdiskat på forskudsopgørelsen nøjagtigt svarer til den ejendomsværdiskat, der tidligere er betalt. Hvis der samtidigt med denne rabat kan konstateres et fald i grundskylden, vil dette medføre, at den samlede forskudsskat vedrørende ejendommen bliver for lav.

Med hvad bliver restskatten så?

Hvis faldet i den ene skat, fx grundskylden, overstiger den opnåede skatterabat i beregningen af ejendomsværdiskatten, vil restskatten som udgangspunkt svare til den skatterabat på ejendomsværdiskatten, der er beregnet på forskudsopgørelsen. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: 

  Gamle regler Nye regler Ændring Rabat
Ejendomsværdiskat 30.000 37.000 7.000 7.000
Grundskyld  25.000 15.000 -10.000 0
Boligskat i alt 55.000 52.000 -3.000 0
Korrekt rabat (fald i samlet skattebetaling)       0
Rabat på forskud        7.000
Restskat på årsopgørelsen       -7.000

Hvis der sker fald i den ene skat, fx grundskylden, men dette fald udgør et mindre beløb end den opnåede skatterabat ved beregning af ejendomsværdiskatten, vil restskatten som udgangspunkt udgøre det beløb, som grundskylden er faldet med fra 2023 til forskudsopgørelsen for 2024. Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

  Gamle regler Nye regler Ændring Rabat
Ejendomsværdiskat 30.000 45.000 15.000 15.000
Grundskyld  25.000 20.000 -5.000 0
Boligskat i alt 55.000 65.000 10.000 10.000
Korrekt rabat       10.000
Rabat på forskud        15.000
Restskat på årsopgørelsen       -5.000

Det er vores erfaring, at den forkert opgjorte rabat (samlet set) svinger fra nogle få hundrede kroner til flere tusinde kroner for den enkelte ejendom.

Indbetaling af for lidt betalt skat vedrørende ejendommen

Ud fra en alt andet lige betragtning, vil ovenstående eksempler medføre en restskat. Det kan i den forbindelse overvejes at foretage en frivillig indbetaling inden 31. december 2024 for at undgå betaling af dag-til-dag rente.

Sammendrag

Samlet set rummer de nye forskudsopgørelser for 2024 potentiale til efterfølgende skattesmæk for husejerne på grund af forkert beregnede skatterabatter på ejendomsskatterne. For at ingen borgere skal opleve at betale mere i samlet boligskat, er der i ejendomsskatteloven indsat bestemmelser om, at der opnås en skatterabat, når en ejendom er overtaget senest 31. december 2023. Hvis faldet i den ene skat, fx grundskylden, overstiger den opnåede skatterabat i beregningen af ejendomsværdiskatten, vil restskatten som udgangspunkt svare til den på forskudsopgørelsen beregnede skatterabat på ejendomsværdiskatten. 

Om denne artikel

Af Brian Hansen

Tax Director, People Advisory Services, EY Danmark

Erfaren rådgiver i virksomhedsordning, rådgiver for formuende personer, passioneret omkring fodbold og nyder at spille padel-tennis.

Bidragsydere
Related topics Tax