27 apr. 2020
Fremrykning af udbetalinger fra skattekreditordningen

Fremrykning af udbetalinger fra skattekreditordningen – kort frist for ansøgning!

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

27 apr. 2020
Relaterede emner Tax COVID-19

Som et led i støtteinitiativerne til erhvervslivet på grund af COVID-19 har regeringen og Folketingets partier indgået aftale om at muliggøre en fremrykket udbetaling fra skattekreditordningen for forsøgs-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Ifølge aftalen skal virksomheder efter ansøgning kunne få udbetalt skattekredit den 30. juni. Dette indebærer en likviditetsforbedring på knap fem måneder i forhold til det normale udbetalingstidspunkt i slutningen af november.

Lovforslaget, der skal udmønte dette tiltag, blev fremsat 21. april og forventes vedtaget 30. april 2020.

Lovforslaget indebærer, at virksomhederne skal indsende anmodning om fremrykning af udbetaling af skattekredit til Skattestyrelsen allerede 15. maj 2020. Ansøgningen skal vedlægges oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, som kan omfattes af skattekreditordningen. Endelig skal anmodningen ”revisorpåtegnes”. Dette udtryk er rent teknisk ikke velvalgt, og der er tvivl om, hvad revisors erklæring nærmere skal indeholde.

Efter EY’s opfattelse er fristen 15. maj meget svær at honorere, ikke mindst fordi det efter lovforslaget ikke er helt klart, hvori revisors ”påtegning” skal bestå. Afklaring heraf, udarbejdelse af talmæssig opgørelse af størrelsen af udgifter omfattet af ordningen samt de påkrævede arbejdshandlinger fra revisor, med tillæg af de tilhørende administrative forhold, kan næppe nås på de 10 arbejdsdage, der forventes mellem lovens vedtagelse og ansøgningsfristen.

Vi arbejder derfor på at få ændret lovforslaget, så der sker en udskydelse af den foreslåede frist i loven samt en præcisering af, om hvad revisor skal erklære sig.

Såfremt man har behov for at anvende den fremrykkede udbetaling, anbefaler vi under alle omstændigheder, at man straks går i gang med at udarbejde opgørelse over de relevante udgifter. Tag endelig kontakt, hvis vi kan hjælpe. 

Lovforslaget kan læses her.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos Tobias Steinø, tlf. 2529 4197

Sammendrag

Et nyt lovforslag indebærer, at virksomheder kan få fremrykket udbetaling af skattekredit ved at sende en revisorpåtegnet anmodning herom til Skattestyrelsen senest 15. maj 2020. Fristen er meget kort og det er ikke afklaret, hvad revisorpåtegningen skal indeholde.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax COVID-19