5 okt. 2022
En gruppe unge mennesker sidder rundt om bord og kommunikerer

Har dit parti styr på momsen til næste valg?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

5 okt. 2022
Relaterede emner Tax

I lyset af et kommende folketingsvalg, er der fokus på at indsamle midler til finansiering af valgkampen omkring i landet.

Som udgangspunkt er et partis vælgerforeninger momsfritaget som politiske foreninger. Momsfritagelsen forudsætter, at vælgerforeningerne, mod salg af medlemskontingenter, leverer til dets medlemmer i tilknytning til foreningens formål. Derudover er det en forudsætning, at foreningen ikke tilstræber at skabe et overskud.

Vi fremhæver her en række af de mest almindelige indtægter og udgifter for politiske partier og deres vælgerforeninger i en momsmæssig kontekst.

Kontingentindtægter og valgkampbidrag fra medlemmer og andre

Kontingenter, som vælgerforeninger opkræver af medlemmer, er momsfritaget, såfremt indtægten anvendes til foreningens formål.

Økonomiske bidrag i form af tilskud fra fx fonde og virksomheder, falder udenfor momslovens anvendelsesområde, hvis der ikke kræves en modydelse.

Rejseudgifter for kandidater

Kandidaters rejseudgifter i forbindelse med en valgkamp giver ikke ret til momsfradrag, når de ligger i forlængelse af vælgerforeningens momsfritagne formål.

Omkostninger til øvrige politiske valgkampsaktiviteter

Vælgerforeninger har i forbindelse med valgkamp ofte udgifter såsom leje af lokaler, trykning af valgplakater mm. Uanset at disse udgifter som oftest er pålagt moms, er der ikke ret til momsfradrag, når omkostningerne afholdes i forlængelse af den fritagne politiske aktivitet.

Valgkampaviser

Ved uddeling af valgkampsaviser i forlængelse af foreningens momsfritagne formål, er det vores vurdering, at der ikke skal afregnes moms henset til avisens begrænsede værdi.

Hvis avisen indeholder annoncer fra virksomheder, skal der i udgangspunktet afregnes moms af annonceindtægten. Foreningen skal derfor lade sig momsregistrere, hvis annonceindtægterne overstiger 50.000 kr.

Når der afregnes moms, kan vælgerforeningen opnå et delvist fradrag for moms vedrørende udgifter til trykning af aviserne.

Kontakt

I er velkomne til at række ud, hvis I ønsker at drøfte jeres momshåndtering.

Søren Flensborg, tlf. 2529 3879
Theis Friland, tlf. 2529 5202

Sammendrag

Politiske partiers vælgerforeninger har i forbindelse med forberedelse af valgkampen en række indtægter og udgifter, som kan have betydning i forhold til håndtering af moms. Som udgangspunkt er et partis vælgerforeninger momsfritaget som politiske foreninger. Momsfritagelsen forudsætter, at vælgerforeningerne, mod salg af medlemskontingenter, leverer til dets medlemmer i tilknytning til foreningens formål. Derudover er det en forudsætning, at foreningen ikke tilstræber at skabe et overskud.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax