7 apr. 2020
Har hjælpepakkerne ikke hjulpet nok?

Har hjælpepakkerne ikke hjulpet nok?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

7 apr. 2020
Relaterede emner COVID-19 Tax

Der er hjælp at hente til virksomhedens overlevelse, hvis ikke hjælpepakkerne har hjulpet nok.

Opsøg hjælpen

Måske har du som så mange andre måttet sande, at hjælpepakkerne ikke har kunnet afhjælpe presset på din virksomheds økonomi, men så tøv ikke. Erkend hurtigt, at presset på likviditeten ikke forsvinder af sig selv - og tro ikke, at konkurs er den eneste udvej. Hurtighed er nøglen til, at virksomheden kan overleve, og derfor er det vigtigt hurtigt at få søgt insolvensretlig rådgivning ved en erfaren og professionel insolvensrådgiver, da det tager tid at planlægge og gennemføre den for virksomheden bedste løsning.

Værktøjerne

Der er mange værktøjer i værktøjskassen, og konkurs er kun et af værktøjerne, men ellers er der:

 • Akkordaftaler
 • Henstandsaftaler
 • Rekonstruktion
 • Omstrukturering
 • Salg/overdragelse af hele eller dele af virksomheden

Få overblik

Skal det lykkedes for virksomheden at overleve, er det vigtigt at få afdækket følgende forhold:

 • Er der opbakning og tillid ved nuværende pengeinstitut?
 • Hvad er krisens reelle årsag?
 • Ajourfør bogføring, kreditor- og debitorlister samt opstil likviditetsbudget
 • Afdæk sikkerheder
 • Hvor er der udviklings- og indtjeningsmuligheder?
 • Kan der skaffes ny finansiering?

Det kan EY hjælpe dig med

Når man er i en presset situation, kan det være svært at blive ved med at bevare overblikket og se mulighederne, men det kan EY hjælpe dig med, ligesom vi kan hjælpe med at:

 • Opstille likviditetsbudgetter
 • Modregne balancer
 • Gennemgå kontrakter og aftaler, herunder eksempelvis leasingaftaler
 • Håndtere medarbejderne og de ansættelsesretlige spørgsmål
 • Afdække ledelsesmæssige spørgsmål samt ledelsens ansvar
 • Tilvejebringe det fornødne beslutningsgrundlag såvel internt som eksternt

EY står klar

Vi ved, at den nuværende COVID-19-situation medfører en lang række problemstillinger, såvel juridiske, økonomiske, strategiske som forretningsmæssige, som normalt ikke er en del af den daglige drift, men vi har erfarne og professionelle insolvensrådgivere klar til at rådgive i forhold til de mange overvejelser og handlemuligheder, der er inden for insolvensområdet, og de har mere end +1.400 kollegaer at trække på.

Kontakt
Nete Bech Tinning, Associate Partner, tlf. 5388 7735

Sammendrag

Den verserende COVID-19-krise betyder, at mange virksomheder, også veldrevne virksomheder, er eller vil blive presset på likviditet. Mange er derfor begyndt at tale om en ny konkursbølge, men konkurs er langt fra den eneste løsning. Rekonstruktion kan således være den løsning, der netop kan redde den forsatte drift og virksomhedens overlevelse.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics COVID-19 Tax