1 minutters læsetid 26 mar. 2021
EY Businessman analyzing graph on laptop

Nu kan du klage over din erhvervsejendomsvurdering

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

1 minutters læsetid 26 mar. 2021

Der er nu åbnet for klageadgang over de suspenderede ejendomsvurderinger.

Er din erhvervsejendom vurderet før højt, har du nu muligheden for at klage over de historiske offentlige ejendomsvurderinger for perioden 2013-2020. 

I 2013 blev de offentlige vurderinger suspenderet, og det har de været frem til 2020. Det betyder, at Vurderingsstyrelsen som udgangspunkt har ført de offentlige vurderinger af erhvervsejendomme fra 2012 videre uden klagemulighed. 

For nogle ejendomme er der, som følge af en senere udstykning eller ændring, blevet foretaget en omvurdering i 2012-prisniveau. I sådanne tilfælde er omvurderingen ført videre. 

Vurderingsstyrelsen udsender i øjeblikket breve med overskriften ”I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger”. Der løber en frist for at klage over de historiske vurderinger på 90 dage regnet fra dateringen af brevet. 

Brevet med oplysning om klagemulighed sendes i disse dage ud i e-Boks til alle ejere af erhvervsejendomme. Der vil fremgå en oversigt med ejendomme, der kan klages over, på sidste side. 

Behandling af klager 

En klage vil blive behandlet på baggrund af prisniveauet for det år, vurderingen er foretaget. Det betyder fx, at hvis man klager over vurderingen af en erhvervsejendom for vurderingsåret 2018, så bliver klagen behandlet i prisniveauet pr. 1. oktober 2018. 

Det må formodes, at der eksisterer et betydeligt vurderings- og klageefterslæb, hvilket har medført, at mange erhvervsejendomsejere har betalt ejendomsskat af en for høj offentlig ejendomsvurdering. 

Vurdér allerede nu din ejendomsportefølje 

Du kan med fordel allerede nu foretage en screening af din ejendomsportefølje med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at forfølge dine klagemuligheder og evt. opnå tilbagebetaling af ejendomsskat. 

Vi hjælper med at vurdere klagemuligheder 

Hos EY står vi klar til at hjælpe med at vurdere potentielle klagemuligheder for de historiske vurderinger. Vi kan ligeledes assistere med udarbejdelse og indsendelse af klager samt varetagelse af al relevant korrespondance med Vurderingsstyrelsen og relevante klageinstanser. 

Kontakt: 

  • Claus Pedersen, tlf. 2529 6470 
  • Majbritt Davidsen, tlf. 2529 6410 
  • Mark Hovesen, tlf. 2529 4557

Sammendrag

Er din erhvervsejendom vurderet før højt, har du nu muligheden for at klage over de historiske offentlige ejendomsvurderinger for perioden 2013-2020. Det må formodes, at der eksisterer et betydeligt vurderings- og klageefterslæb, hvilket har medført, at mange erhvervsejendomsejere har betalt ejendomsskat af en for høj offentlig ejendomsvurdering. Du kan med fordel allerede nu foretage en screening af din ejendomsportefølje med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at forfølge dine klagemuligheder og evt. opnå tilbagebetaling af ejendomsskat.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.