23 jun. 2020
Ny klimaaftale er på plads

Ny klimaaftale er på plads

Af Anders Klinge

Associate Partner, Afgiftsrådgiver, EY Danmark

Cand.jur., afgiftsrådgiver, fokuseret på energi, ny teknologi og grøn omstilling

23 jun. 2020
Relaterede emner Energi og forsyning Tax

Aftalen indeholder en række initiativer som skal nedbringe CO2-reduktioner med 3,4 tons i 2030. 

Aftalen er indgået mellem alle Folketingets partier (på nær Nye Borgerlige). Omstillingen sker ved at omlægge energiforbrug fra fossile brændsler til grønne alternativer (primært elektricitet). Aftalen omfatter blandt andet følgende initiativer:

Generel CO2-afgift

Partierne er blevet enige om, at en generel CO2-afgift skal spille en væsentlig rolle i omstillingen væk fra fossile brændsler. Der arbejdes derfor på at indføre en generel prissætning på klimagasudledninger, som skal sikre en mere ensartet CO2-beskatning. Den konkrete udformning forventes at blive forhandlet i efteråret 2020.

Elektrificering og energieffektivisering af industrien m.v.

Aftalen indeholder initiativer som skal bidrage til den grønne omstilling af industrien. Der afsættes en tilskudspulje på 2,5 mia. kr. i 2020-30 til elektrificering og energieffektivisering af industrien samt 2,9 mia. frem til 2030 til biogas og andre grønne gasser, der er nødvendigt særligt for de brancher, som ikke kan anvende grøn strøm.

Afgiftsnedsættelse på elvarme og overskudsvarme/omdannelse til grøn fjernvarme

Aftalen indeholder en forhøjelse af afgifterne for fossil varme (kul, naturgas og olie) og en lempelse af afgifterne på elbaseret varme. Konkret lempes afgiften på elektricitet anvendt til produktion af rumvarme til samme niveau som elektricitet anvendt til produktionsprocesser. Herudover lempes overskudsvarmeafgifterne markant. Der vil efter den nye aftale ikke være afgift på elektricitetsbaseret overskudsvarme samt certificeret overskudsvarme (kravene til certificering er endnu ikke fremlagt).

Herudover gives fjernvarmeproducenter et mere frit valg over egne investeringer. Med aftalen fjernes brændselsbinding til naturgas samt kraftvarmekapacitetskravet. Endvidere justeres samfundsøkonomikravet, således fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en sammenligning med fossile alternativer.

Afslutningsvis igangsættes en analyse angående effekterne af et forbud mod brug af olie og naturgas til fjernvarmeproduktion fra 2030.

Bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi

Folketinget er enige om at stille krav til bæredygtigheden af træbiomasse til energi samt dokumentation og verifikation. Kravene skal sikre, at brugen af træbiomasse til el og varme er så bæredygtig som muligt. De konkrete tiltag er endnu ikke fremlagt, men skal aftales nærmere i efteråret.

Kontakt
Anders Klinge, Senior Manager, Tax & Law, tlf. 2529 4673
Christian Clausen, Senior Manager, Indirect Tax, tlf. 2529 6678
Torben Nielsen, Senior Consultant, Indirect Tax, tlf. 2529 4715

Sammendrag

Den nye klimaaftale indeholder en række initiativer som skal nedbringe CO2e-reduktioner med 3,4 tons i 2030. Omstillingen sker ved at omlægge energiforbrug fra fossile brændsler til grønne alternativer.

Om denne artikel

Af Anders Klinge

Associate Partner, Afgiftsrådgiver, EY Danmark

Cand.jur., afgiftsrådgiver, fokuseret på energi, ny teknologi og grøn omstilling

Related topics Energi og forsyning Tax