1 feb. 2021
Mand tjekker mobil

Ny momslåneordning for SMV’er og en udvidelse af A-skattelåneordningen

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

1 feb. 2021
Relaterede emner COVID-19 Tax

Som følge af forlængelse af nedlukningen fremsætter regeringen forslag om ny corona-hjælpepakke med nye låneordninger.

Regeringen har, i forlængelse af udmeldingen fra Statsministeriet om den fornyede nedlukning af det danske samfund, fremsat en ny hjælpepakke. Læs mere om den foreslåede ordning.

Den nye momslåneordning

Regeringen lægger op til, at der på skatteområdet, med afsæt i den allerede indførte momslåneordning, indføres en ny låneordning, der gør det muligt for SMV’er at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den momsbetaling, som virksomhederne skal afregne den 1. marts 2021.

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022, og der er således tale om en finansiering med en løbetid på op til 10½ måned.

Der er følgende betingelser for at være omfattet af ordningen:

Små og mellemstore virksomheders størrelser afgøres efter beløbene på momsangivelsen. Endvidere vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation ikke være omfattet af ordningen. Dette skyldes hensyn til at minimere statens risiko for tab samt at overholde EU's statsstøtteregler.

Låneordningen skønnes fra politisk side at kunne styrke SMV’ernes likviditet med op mod 64 mia. kr.

Det vurderes, at det ikke har været muligt at udskyde betalingsfristerne igen, hvorfor låneordningen anses som værende den bedst mulige hjælpeforanstaltning.

Udvidelse af A-skattelåneordningen

Som følge af de allerede udskudte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag kan visse virksomheder stå for at skulle betale dobbelt rater af A-skat og AM-bidrag til januar, marts og maj 2021. Regeringen og Folketingets partier har derfor vedtaget en ordning, hvor der kan gives rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder for den A-skat og AM-bidrag, der er indbetalt for januar måned 2021.

Ordningen med rentefrit lån for den beregnede A-skat og AM-bidrag forlænges nu til også at omfatte de betalinger, der ellers skulle foretages for februar og marts måneder. Endvidere udvides ordningen til at omfatte store virksomheder, hvorfor den således vil omfatte alle typer af virksomheder uanset størrelse.

Fælles for de rentefrie lån gælder, at der skal ske ansøgning om disse.

Udvidelse af låneordningen skønnes fra politisk side at kunne styrke virksomhedernes likviditet med op til 78 mia. kr.

Dertil kommer, at regeringen har besluttet at udskyde betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag for små og mellemstore virksomheder i maj 2021 med 4½ måned. Dermed undgår disse at skulle foretage dobbelt afregning for maj 2021.

Ordningen forventes at forbedre de omfattede virksomheders likviditet med ca. 28 mia. kr.

Lånene skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Ordningerne forudsætter lovgivning samt it-tilpasninger. Der er derfor ingen oplysninger om, hvornår det er muligt at ansøge om ordningen samt at få eventuelt indbetalt beløb for januar 2021 udbetalt.

EY følger initiativet og udsender en opdatering, når lovforslaget er fremsat og vedtaget.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Jakob Kofoed, Private Client Services, tlf. 2529 5622
Jens Wittendorff, International Tax Services, tlf. 5158 2820
Lars Andersen, International Tax Services, tlf. 2529 4654
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 5122 1643
Søren Næsborg Jensen, International Tax Services, tlf. 2529 4561

EY foretager løbende opdateringer om corona-situationen, og hvilke implikationer det måtte have for jeres skatte- og afgiftsbetaling. Du kan holde dig opdateret her.

Sammendrag

Regeringen fremlægger forslag til forlængelse og udvidelse af lånemuligheder pga. COVID-19.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics COVID-19 Tax