18 nov. 2021
Nyt om opkrævning af dækningsafgift af grundværdi i 2022

Nyt om opkrævning af dækningsafgift i 2022

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

18 nov. 2021

Stigninger på helt op til 30 % for nogen ejere af erhvervsejendomme.

Udsendelsen af de nye offentlige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme har lange udsigter.

Der er 17. november 2021 fremsat lovforslag, hvorefter der skal ske midlertidig opkrævning af dækningsafgift for 2022 af den eksisterende offentlige grundværdi. 2022 skulle ellers have været første år med opkrævning af dækningsafgift på baggrund af de nye offentlige grundværdier.

Opkrævningen for 2022 vil ske med udgangspunkt i den senest kendte offentlige grundværdi samt nye foreslåede dækningsafgiftspromiller for 2022.

Der indføres dog regler om minimumsopkrævning og stigningsbegrænsning. Det betyder, at dækningsafgiften for 2022 som minimum vil udgøre niveauet for 2021 og maksimalt kan overstige 2021-niveauet med 30 %.

Hvis der i 2021 betales 10.000 kr. i dækningsafgift, så vil den midlertidige opkrævning i 2022 altså ende i niveauet 10.000-13.000 kr. afhængigt af resultatet af den midlertidige beregning.

Effekten kan beregnes allerede nu.

Efteropkrævning eller tilbagebetaling

Så snart de nye offentlige ejendomsvurderinger foreligger, vil der ske en endelig beregning af dækningsafgiften for 2022, og på baggrund heraf eventuel efteropkrævning eller tilbagebetaling, hvis det viser sig, at man midlertidigt har betalt for meget eller for lidt.

En mulig efterregulering bør påkalde sig opmærksomhed, hvis man udlejer til dækningsafgiftspligtige formål. Det rejser bl.a. spørgsmål om udlejer kan efteropkræve dækningsafgift af en lejer, som i mellemtiden er fraflyttet lejemålet.

Spørg os
EY kan hjælpe med at vurdere hvilke konkrete konsekvenser, de nye foreslåede regler får, herunder hjælpe med at beregne den midlertidige opkrævning for 2022.

Claus Pedersen, tlf. 2529 6470
Majbritt Davidsen, tlf. 2529 6410
Mark Hovesen, tlf. 2529 4557

Sammendrag

Der er fremsat lovforslag, hvorefter der skal ske midlertidig opkrævning af dækningsafgift for 2022 af grundværdien. 2022 skulle ellers have været første år med opkrævning af dækningsafgift på baggrund af de nye offentlige ejendomsvurderinger. Så snart de nye offentlige ejendomsvurderinger foreligger, vil der ske en endelig beregning af dækningsafgiften for 2022, og på baggrund heraf eventuel efteropkrævning eller tilbagebetaling, hvis det viser sig, at man midlertidigt har betalt for meget eller for lidt. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.