11 okt. 2023
Kvinde der løber med faldskærm på en parkeringsplads

Nyt styresignal vil ændre hidtidig praksis for udlandsarbejde

Af Richardt Tabori Kraft

Partner, People Advisory Services (Tax), EY Danmark

Rådgiver omkring skatteforhold og social sikring til personer, der krydser landegrænser. Stolt far til fire.

11 okt. 2023
Relaterede emner Tax Law

Styresignalet åbner op for en praksisændring ved fortolkningen af LL § 33 A, der kan få stor betydning for bl.a. remote working.

I starten af september 2023 udsendte Skattestyrelsen et udkast til styresignal der omhandler præcisering af praksis vedrørende ligningslovens § 33 A (”LL § 33 A”). LL § 33 A er en intern dansk lempelsesregel der anvendes til at lempe dansk skat på lønindkomst, erhvervet uden for Danmark, under et ophold på minimum 6 måneder.

Styresignalet kommer på baggrund af en dom fra Østre Landsret (SKM2023.18ØLR).

Styresignalet underbygger Østre Landsrets fortolkning af formålet med LL § 33 A og fastslår, at man ikke kan få lempelse efter LL § 33 A for lønindkomst, der erhverves under ophold i udlandet, hvis udlandsopholdet ikke har sammenhæng med arbejdsgiverens forhold. Det betyder, at skatteydere der har bevaret den fulde skattepligt til Danmark, og som af egen drift og uafhængigt af arbejdsgiveren vælger at bosætte sig i udlandet, uden at dette har sammenhæng med arbejdsgiverens forhold, ikke falder under anvendelsesområdet for LL § 33 A.

På baggrund af dommen, åbner styresignalet op for en praksisændring ved fortolkningen af LL § 33 A. Dette kan få stor betydning for bl.a. remote working.

Bemærk, at styresignalet har været i høring, og der kan således ske ændringer i den endelige version, der forventes offentliggjort senere på året.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte os.


Sammendrag

Det nye styresignal fastslår på baggrund af Østre Landsrets dom SKM2023.18ØLR , at man ikke kan få lempelse efter LL § 33 A, hvis udlandsopholdet ikke har direkte sammenhæng med arbejdsgiverens forhold. 

Om denne artikel

Af Richardt Tabori Kraft

Partner, People Advisory Services (Tax), EY Danmark

Rådgiver omkring skatteforhold og social sikring til personer, der krydser landegrænser. Stolt far til fire.

Related topics Tax Law