20 jun. 2023
Sejlbåd i hårdt vejr

Pas på de ulovlige aktionærlån

Af Morten S. Dalsgaard

Leder af People Advisory Services (Tax) i Danmark, Integrated Mobility, Partner

Løsning af komplekse problemstillinger vedrørende medarbejdere, herunder forretningsrejsende. Ivrig golfspiller. Stolt far til to.

20 jun. 2023
Relaterede emner Tax

Kapitalejerlån, aktionærlån, ulovligt aktionærlån - uanset navn, er reglerne svære at forstå, og der er store konsekvenser, hvis de brydes.

For mere end 10 år siden fik vi reglerne om beskatning af ulovlige kapitalejerlån. Reglerne medfører, at alle hævninger og/eller sikkerhedsstillelser et selskab (ApS, A/S eller tilsvarende) yder til en fysisk person med bestemmende indflydelse eller dennes nærtstående, beskattes på hævetidspunktet. Beskatningen kan ikke undgås ved at tilbagebetale det ulovlige kapitalejerlån.

Der findes et utal af eksempler på uheldige situationer, hvorfor det altid anbefales at søge rådgivning, før et selskab udlåner midler til privatpersoner eller skattetransparente selskaber.

Eksempelvis kan et selskab ikke yde lån til en hovedanpartshaver, dennes ægtefælle, børn, børnebørn, kæreste o. lign., uden at det vil få skattemæssige konsekvenser.

Undgå de ulovlige kapitalejerlån

Derfor bør man gøre alt i verden for at undgå, at bringe sig i en situation, hvor man hæver flere midler i sit selskab, end man i forvejen har til gode.

Følgende skridt kan være med til at undgå, at der opstår ubevidste ulovlige kapitalejerlån:

  • Etabler en mellemregningskonto (i kredit) i hovedaktionærens favør, som kan dække fejlhævninger fx, hvis man fejlagtigt får anvendt et forkert dankort eller lign.
  • Instruer bogholderiet i ikke at foretage posteringer på mellemregningskonti, såfremt der er tale om uafklarede poster, der afventer endelig afklaring.
  • Sørg for, at der sker løbende ajourføring af bogholderiet, så man ikke fejlagtigt tror, at der er plads til en hævning på mellemregningskontoen.
  • Og sidst, men absolut ikke mindst – søg rådgivning, hvis du er i tvivl. Ofte kan en hurtig telefonopringning afklare langt de fleste spørgsmål og sikre, at man ikke bliver omfattet af de restriktive regler omkring ulovlige kapitalejerlån.

Når det går galt

Kommer man i den uheldige situation, at man hæver midler i sit selskab, er det vigtigt, at man straks kontakter sin revisor, således at det kan sikres, at indfrielsen både skatte- og selskabsretligt sker korrekt. Sker indfrielsen ikke korrekt, kan der opstå dobbelt beskatning af de samme beløb.

Har du spørgsmål til behandlingen af ulovlige kapitalejerlån, er du altid velkommen til at kontakte EY’s skatteafdeling.

Sammendrag

Reglerne om beskatning af ulovlige kapitalejerlån medfører, at alle hævninger og/eller sikkerhedsstillelser et selskab (ApS, A/S eller tilsvarende) yder til en fysisk person med bestemmende indflydelse eller dennes nærtstående, beskattes på hævetidspunktet. Beskatningen kan ikke undgås ved at tilbagebetale det ulovlige kapitalejerlån. Det anbefales at søge rådgivning, før et selskab udlåner midler til privatpersoner eller skattetransparente selskaber.

Om denne artikel

Af Morten S. Dalsgaard

Leder af People Advisory Services (Tax) i Danmark, Integrated Mobility, Partner

Løsning af komplekse problemstillinger vedrørende medarbejdere, herunder forretningsrejsende. Ivrig golfspiller. Stolt far til to.

Related topics Tax