8 nov. 2023
Kvinde tjekker bon i supermarked

Regeringens forslag til skattereform

Af Richardt Tabori Kraft

Partner, People Advisory Services (Tax), EY Danmark

Rådgiver omkring skatteforhold og social sikring til personer, der krydser landegrænser. Stolt far til fire.

8 nov. 2023
Relaterede emner Tax

Regeringen præsenterede den 6. november 2023 sit forslag til en ny skattereform. Reformen består af flere nye tiltag med ændrede beløbsgrænser og skattesatser. 

Forslaget består af tre punkter:

  1. Forhøjet beskæftigelsesfradrag
  2. Forhøjet ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
  3. Omlægning af topskatten til henholdsvis mellemskat, topskat, og ekstra topskat.

Forhøjet beskæftigelsesfradrag – og særligt beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag forhøjes fra 10,65 % til 12,75 %. Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes fra DKK 44.800 kr. til 56.200 kr. Ifølge forslaget indfases ændringen i løbet af 2025 og fuldt ud fra 2026.

I 2025 fastsættes beskæftigelsesfradraget til 12,3 %, mens det maksimale fradrag er 51.700 kr.

Det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere forhøjes fra 6,25 % til 11,5 %. Og det maksimale fradrag forhøjes fra 24.400 kr. til 44.900 kr. Denne ændring indføres fuldt ud fra 2025.

Beskæftigelsesfradraget og det særlige beskæftigelsesfradrag er såkaldte ligningsmæssige fradrag, som har en skatteværdi på ca. 25 %.

Mellemskat, topskat og ekstra topskat

Ifølge forslaget skal den nuværende topskat på 15 % som gælder for indkomst over 618.400 kr., erstattes med tre nye trin:

  • Mellemskat på 7,5 % fra 618.400 kr. - 750.000 kr.
  • Topskat på 7,5 % (i alt 15 % inkl. mellemskat) fra 750.000 kr. – 2,5 mio. kr.
  • Ekstra topskat på 5 % (i alt 20% inkl. mellemskat og topskat) på indkomster over 2,5 mio. kr.

Denne ændring indføres fra og med 2026.

Oversigt over nuværende og foreslåede skattesatser og beløbsgrænser:

Nu Beløbsgrænser Forslag
Ca. 42 % (afhængig af kommune) Op til 618.400 kr. Uændret, ca. 42 %
15 % topskat  618.400 kr. - 750.000 kr. 7,5 % mellemskat
750.000 kr. – 2,5 mio. kr. 7,5 % mellemskat + 7,5 % topskat -> I alt 15 %
Over 2,5 mio. kr. 7,5 % mellemskat + 7,5 % topskat + 5 % ekstra topskat -> I alt 20 %
Ca. 56 % Højeste marginalskat – inkl. AM-bidrag Ca. 60,5 %

Vi må understrege, at dette alene er lovforslaget i sin nuværende form.  Regeringen har flertal for loven, men har samtidigt sat 500 mio. kr. i forhandlingsreserve, så hvis andre partier byder ind er det muligt, at der kommer yderligere tilføjelser eller ændringer, inden det endelige lovforslag vedtages.

Sammendrag

Artiklen beskriver regeringens forslag til en ny skattereform, der består af tre hovedpunkter. Artiklen understreger, at lovforslaget kan ændres, da regeringen har sat midler i forhandlingsreserve i tilfælde af mulige forhandlinger med andre partier i Folketinget. 

Om denne artikel

Af Richardt Tabori Kraft

Partner, People Advisory Services (Tax), EY Danmark

Rådgiver omkring skatteforhold og social sikring til personer, der krydser landegrænser. Stolt far til fire.

Related topics Tax