20 nov. 2023
Aktierkurser set igennem vindue

Repricing og andre ændringer i eksisterende aktieløn

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

20 nov. 2023
Relaterede emner Tax

Det er ikke uden risici at justere i eksisterende warrant- og optionsaftaler.

Selvom det kan være fristende fx at reducere udnyttelseskursen på virksomhedens eksisterende incitamentsordninger, da aktiekurserne i visse sektorer har været faldende på det seneste, skal man være opmærksom på, at der kan være store konsekvenser forbundet med sådanne ændringer.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at forskellige ændringer i en options- eller warrantaftale – fx til vestingperioden, udnyttelsesprisen og øvrige vilkår og betingelser – kan have skattemæssige konsekvenser for arbejdsgiveren, og i særlig høj grad for deltagerne.

EY kan hjælpe med at analysere konsekvensen af eventuelle ændringer samt navigere gennem de risici, der er forbundet med at justere dine medarbejderoptioner og warrantordninger.

Det er helt afgørende for en aktielønsordnings succes og værdi, at denne fungerer motiverende og ikke påfører deltageren en skatterisiko.

Kontakt os for at diskutere dine behov og udforske mulighederne for at opnå de resultater, du ønsker.

Karen Sinding, Director, Rewards, People Advisory (Tax), tlf. 2529 3617
Nikolaj Nielsen, Konsulent, Rewards, People Advisory (Tax), tlf. 2529 5483
Heba Nabil, Konsulent, Rewards, People Advisory (Tax), tlf. 2529 5484

Sammendrag

Ændringer i warrant- og optionsaftaler kan have skattemæssige konsekvenser. EY kan hjælpe med at undgå unødvendige skattemæssige konsekvenser og sikre at aktielønsordningen fungerer optimalt. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax