31 aug. 2023
En gruppe forretningsfolk holder holder møde

Sidste udkald for at søge momsrefusion i andre EU-lande for 2022

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

31 aug. 2023
Relaterede emner Tax

Fristen for at tilbagesøge moms af omkostninger betalt i andre EU-lande i 2022 udløber den 30. september 2023.

Har I haft rejseaktivitet i 2022, så kan I have op mod 20 % af virksomhedens rejseomkostninger til gode i andre EU-lande. Det er typisk omkostninger i forbindelse med forretningsrejser, messer og salgsaktiviteter mv., men kan også være øvrige køb med lokal moms. 

Hvilke omkostninger giver ret til refusion? 

De typiske omkostninger, man kan søge momsrefusion for, er i forbindelse med forretningsrejser og messer i andre EU-lande, herunder fx:

 • Persontransport (taxa, bus mv.)
 • Brændstof
 • Leje af transportmidler
 • Hotelophold
 • Restaurantbesøg
 • Entrebilletter til messer og udstillinger 

Herudover kan der også være andre køb, hvor omkostningen har været belagt med lokal moms. 

Fælles for disse omkostninger er, at den moms, der er betalt i andre EU-lande, ikke kan trækkes fra via den danske momsangivelse, og hvis de ikke søges retur inden fristen, fortabes chancen. Ansøgningen skal laves via TastSelv Erhverv.

Betingelser for momsrefusion i andre EU-lande

Virksomheden skal opfylde nedenstående betingelser for at få ret til momsrefusion:

 • Virksomheden må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor varerne eller ydelserne er købt, eller være pligtige til at være momsregistreret i øvrigt.
 • De indkøbte varer eller ydelser skal vedrøre virksomhedens momspligtige omsætning.

Det er forskelligt hvor meget dokumentation, de enkelte lande kræver, men I skal have fakturakopier klar som dokumentation for omkostningerne. 

Det er de lokale fradragsregler i de enkelte EU-lande, der afgør, om man som dansk virksomhed har ret til momsrefusion.

Vi gør opmærksom på, at fristen for anmodning om momsrefusion i år udløber på en lørdag (30. september 2023). 

Herudover er det relevant at være opmærksom på, at der ikke er skattemæssigt fradrag for momsbeløbet, hvis virksomheden undlader at søge momsrefusion, selv om man er berettiget hertil. 

Hvordan er det nu med UK og øvrige lande uden for EU? 

UK er ikke længer en del af EU, og det påvirker også ansøgningsprocessen for momsrefusion, hvor der skal søges via en særlig blanket. Ansøgningsfristen for momsrefusion i UK er den 31. december 2023, hvor det er muligt at søge refusion for perioden mellem den 1. juli 2022 og 30. juni 2023.

Norge har – lige som EU – deadline den 30. september 2023 for refusion af norsk moms afholdt i kalenderåret 2022 af udenlandske virksomheder. Vi henviser til Skatteetaten for yderligere information. 

Det er meget forskelligt, hvorvidt det enkelte land giver udenlandske virksomheder mulighed for momsrefusion. Information om de enkelte lande sker typisk via landets ambassade. 

Brug for sparring? 

I er velkomne til at række ud, hvis I ønsker at drøfte jeres muligheder for momsrefusion.

 • Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048  
 • Louise Espensen, tlf. 2529 4496 
 • Troels Emil Dam Lundgaard, tlf. 2529 5201

Sammendrag

Virksomheder har op mod 20 % af deres rejseomkostninger til gode i andre EU-lande. Fristen for at søge momsrefusion for omkostninger afholdt i andre EU-lande i 2022 udløber den 30. september 2023. Det er relevant at være opmærksom på, at der ikke er skattemæssigt fradrag for omkostninger til udenlandsk moms, hvis man undlader at søge momsrefusion.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax