7 dec. 2021
Skærpet momskontrol af EU-handel

Skærpet momskontrol af EU-handel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

7 dec. 2021
Relaterede emner Tax

Skattestyrelsen kritiseres af Rigsrevisionen for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med danske virksomheders momsindberetninger.

På baggrund af en omfattende undersøgelse udsendte Rigsrevisionen i november 2021 en beretning om Skattestyrelsens momskontrol med EU-handel. Skattestyrelsen kritiseres i beretningen for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med danske virksomheders momsindberetninger.

Undersøgelsen sammenholder virksomhedernes indberetninger om EU-handel på momsangivelsen med den information, der fremgår af momsinformationsudvekslingssystemet VIES. Der er i den forbindelse konstateret store differencer i virksomhedernes indberetninger på henholdsvis momsangivelsen og i VIES. Disse differencer kan bl.a. indikere fejlindberetninger eller momssvig.

Set i lyset af de såkaldte Quick Fix-regler er Rigsrevisionens undersøgelse efter EY’s opfattelse tankevækkende. Quick Fix-reglerne indførte, med virkning fra den 1. januar 2020, bl.a. skærpede krav til indberetning af EU-salg uden moms, hvor det bl.a. for momsfritagelse af EU-varehandel kræves, at køberens momsnummer indberettes korrekt til ”EU-salg uden moms” (tidligere Listesystemet).

EY forventer, at Rigsrevisionens beretning vil medføre et øget kontrolfokus fra Skattestyrelsen vedrørende korrekt håndtering af salg på tværs af landegrænser samt korrekt og fuldstændig indberetning til ”EU-salg uden moms”.

Som virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på, at Skattestyrelsen automatisk kan afdække specifikke differencer mellem ”Rubrik B-varer der indberettes til EU-salg uden moms” på momsangivelsen og den tilsvarende indberetning til ”EU-salg uden moms”. Derudover er det ikke usandsynligt, at indberetninger til Intrastat ligeledes inddrages i kontrollen.

Gennemgang af indberetninger foretaget siden 1. januar 2020

EY anbefaler, at du som virksomhed foretager en gennemgang af de indberetninger til ”EU-salg uden moms”, der er foretaget siden 1. januar 2020, idet forkerte indberetninger kan medføre krav om betaling af dansk moms (25%).

Endvidere anbefaler vi, at der foretages en gennemgang af virksomhedens kontroller og arbejdsprocesser for handel med udlandet, herunder hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for indberetninger, transportdokumentation m.v.

Hos EY har vi bred erfaring med rådgivning af virksomheder, der handler på tværs af landegrænser, og vi bistår derfor gerne med en gennemgang af virksomhedens håndtering af handel med udlandet, herunder kvalitetssikring af processer og forståelse af reglerne. Derudover kan vi bistå med et EY-værktøj, som automatisk kontrollerer virksomhedens debitorer op mod VIES, hvilket vil være tidsbesparende især for virksomheder med et større antal debitorer.

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 eller Christopher K. Glinvad, tlf. 2529 5309

Sammendrag

På baggrund af en omfattende undersøgelse udsendte Rigsrevisionen i november 2021 en beretning om Skattestyrelsens momskontrol med EU-handel. Undersøgelsen sammenholder virksomhedernes indberetninger om EU-handel på momsangivelsen med den information, der fremgår af momsinformationsudvekslingssystemet VIES. Der er i den forbindelse konstateret store differencer i virksomhedernes indberetninger på henholdsvis momsangivelsen og i VIES. EY forventer, at Rigsrevisionens beretning vil medføre et øget kontrolfokus fra Skattestyrelsen vedrørende korrekt håndtering af salg på tværs af landegrænser samt korrekt og fuldstændig indberetning til ”EU-salg uden moms”.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax