4 minutters læsetid 6 apr. 2021
EY Arriving in hotel

Skattefritagelse af personalegoder og forhøjelse af håndværkerfradrag

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 minutters læsetid 6 apr. 2021

Ny lov gør det muligt for arbejdsgivere at give medarbejdere gavekort til oplevelser i 2021 skattefrit.

Opsummering:

 • Arbejdsgivere kan give medarbejdere gavekort til oplevelser skattefrit i hele 2021 uden beskatning hos medarbejderen og indberetningspligt for arbejdsgiveren. 
 • Den nye lov betyder også skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte test for COVID-19, test for antistoffer for COVID-19 og personlige værnemidler (fx mundbind). 
 • Desuden midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021 med forhøjelse af fradragslofterne på 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og håndværksydelser. 

Folketinget vedtog den 23. marts 2021 det lovforslag, der gør det muligt for arbejdsgivere, at give deres medarbejdere gavekort til oplevelser i 2021 skattefrit samt skattefritager arbejdsgiverbetalte mundbind, COVID-19 tests og tilbagebetalt COVID-19 støtte. Se lovforslaget i sin helhed her (L 161)

Gavekort til oplevelsesøkonomien i 2021 

Med de nye regler, er der indført en ”midlertidig” skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort givet i 2021. 

Det betyder, at arbejdsgivere har mulighed for at give deres medarbejdere et gavekort til en restaurant-, hotel- eller forlystelsesydelse skattefrit i hele 2021. Det vil sige uden beskatning hos medarbejderen og uden indberetningspligt for arbejdsgiveren. 

Skattefriheden betinges af at gavekortet: 

 • kan anvendes til restaurant-, hotel- eller forlystelsesydelser i Danmark eller i et EU/EØS-land, 
 • erhverves som led i et ansættelsesforhold i kalenderåret 2021, 
 • ikke overstiger en værdi på 1.200 kr. (samlet værdi for alle gavekort den enkelte medarbejder modtager – fra en eller flere arbejdsgivere). 

Restaurant-, hotel eller forlystelsesydelse

Betingelsen om at gavekortet skal kunne anvendes til en restaurant-, hotel eller forlystelsesydelse, er forholdsvis bredt favnende. Det dækker fx over udbydere af spise- og drikkevarer (både til nydelse på stedet eller take-away), udbydere med mulighed for at modtage overnattende gæster (hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller, campingpladser mv.) samt udbydere af forlystelser (kulturtilbud, spillesteder, koncert- og kulturhuse, teatre, biografer mv.). 

Det dækker ikke transportydelser, fx bil-, bus-, tog-, færge- og flytransport, ligesom det ikke dækker gavekort til fitnesscenter, kosmetolog eller supermarked. Sådanne gavekort vil fortsat være skattepligtige. Transport, der anses for at være en del af en forlystelse eller pakkerejse, er dog omfattet af fritagelsen. Skattefriheden dækker ligeledes ikke gavekort, der gives uden for et egentligt ansættelsesforhold. Det vil sige gavekort, der gives til en honorarmodtager eller som led i at være medlem af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. 

Virkning

Skattefritagelsen gælder alle gavekort givet i hele 2021, når gavekortet omfattes af ovennævnte anvendelsesområde, og gælder sideløbende med de eksisterende regler for beskatning af personalegoder. 

Det betyder, at den skattefri beløbsgrænse på 1.200 kr. gælder sideløbende med den eksisterende bagatelgrænse for mindre personalegoder uden sammenhæng med arbejdet på 1.200 kr. 

Hvis der er givet et gavekort i perioden fra 1. januar 2021 og indtil vedtagelsen den 23. marts 2021, vil arbejdsgiveren have være pligtig til at forestå indberetning og indeholdelse af A-skat og AM-bidrag af gavekortet. For at sikre, at medarbejderen ikke bliver beskattet af gavekortet, skal arbejdsgiveren ændre den tidligere foretagne indberetning og indeholdelse. 

Gavekort som ikke falder ind under ovenstående, vil fortsat blive beskattet i henhold til de nuværende regler for personalegodebeskatning. 

Arbejdsgiverbetalte mundbind og COVID-19 tests 

Vedtagelsen medfører desuden en reel skattefritagelse af visse sundhedsydelser/personalegoder. Det vil sige, at arbejdsgiverbetalte test for COVID-19, test for antistoffer for COVID-19 og personlige værnemidler (fx mundbind) helt skattefritages. 

Arbejdsgiverbetalte mundbind, COVID-19 tests mv. er ellers som udgangspunkt omfattet af almindelig personalegodebeskatning. Det vil sige, at goderne er skattepligtige for en medarbejder, medmindre de er konkret arbejdsmæssigt begrundet (det vil sige nødvendig for virksomhedens drift), eller omfattet af en af følgende fritagelser: 

 • arbejdsrelateret personalegode, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 6.300 kr. 
 • mindre personalegode, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 1.200 kr. 
 • gode uden en væsentlig økonomisk værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje 

For at medvirke til at dæmpe smitten og opspore tilfælde af COVID-19 tidligt i forløbet, er der nu indført en reel skattefritagelse af: 

 • arbejdsgiverbetalte test og personlige værnemidler til den ansatte selv og den ansattes husstand. 
 • test og personlige værnemidler mv. til personer, der modtager disse til dem selv og/eller dennes husstand i forbindelse med personligt arbejde i øvrigt. 
 • test og personlige værnemidler mv. til personer, der modtager disse til dem selv og/eller dennes husstand i forbindelse med deres erhverv som medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn og andre kollektive organer, herunder Folketinget, regions-råd og kommunalbestyrelser. 

Virkning 

Skattefritagelsen gælder fra og med indkomståret 2020. 

Skattefritagelse af tilbagebetalt COVID-19 støtte og lempelse af BoligJobordningen i 2021 

Tilbagebetalt COVID-19 støtte

Af yderligere elementer i det vedtagne lovforslag kan nævnes skattefritagelse af beløb, der er modtaget i henhold til en hjælpepakke som følge af COVID-19, og som vælges tilbagebetalt senest 3 år efter modtagelsen. 

Beløb, der modtages i henhold til en hjælpepakke som følge af COVID-19, er skattepligtig indkomst for de virksomheder, der modtager beløbet. Hvis den skattepligtige frivilligt vælger at tilbagebetale det modtagne beløb, selv om den skattepligtige ikke er forpligtet til at betale beløbet tilbage, vil den tilbagebetalte andel nu være skattefri. 

Skattefritagelsen har virkning for beløb, der er modtaget den 11. marts 2020 eller senere. 

BoligJobordningen

Herudover er der indført en midlertidig lempelse af BoligJobordningen (håndværkerfradraget) i hele 2021. 

Det betyder, at der for 2021 er indført en forhøjelse af fradragslofterne på 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser. 

Helt konkret medfører det, at der kan opnås et fradrag for i alt 50.000 kr. i 2021 pr. person, hvis begge lofter udnyttes fuldt ud. Samtidig er fradraget for serviceudgifter på op til 25.000 kr. pr. person midlertidigt forbedret i 2021. Det sker ved, at fradragsværdien er øget til ca. 35 % i 2021, så skatteydere kan fradrage et beløb svarende til 135 % af udgifterne. 

Yderligere omkring håndværkerfradrag kan læses her: Skat.dk: Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at række ud til en af EY’s rådgivere:

Kontakt: 

 • Jesper Havgaard, tlf. 2529 3585 
 • Jan Carstensen, tlf. 2529 6439 

Sammendrag

Folketinget vedtog den 23. marts 2021 det lovforslag, der gør det muligt for arbejdsgivere, at give deres medarbejdere gavekort til oplevelser i 2021 skattefrit samt skattefritager arbejdsgiverbetalte mundbind, COVID-19 tests og tilbagebetalt COVID-19 støtte. Herudover er der indført en midlertidig lempelse af BoligJobordningen (håndværkerfradraget) i hele 2021. Det betyder, at der for 2021 er indført en forhøjelse af fradragslofterne på 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.