17 mar. 2022
Skattemæssig optimering 2021

Skattemæssig optimering 2021

Af René Lønne Ventzel

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

17 mar. 2022
Relaterede emner Tax

Der er i indkomståret 2021 en række særregler, som kan være med til at optimere den skattepligtige indkomst.

Der er øget fradrag for R&D, adgang til øget afskrivning for visse driftsmidler og derudover er grænsen for småaktiver øget. Forskellige typer omkostninger og investeringer kan behandles forskelligt skattemæssigt, og der skal i flere tilfælde tages stilling til om der ønskes et ekstra fradrag eller om der i stedet skal ske straksafskrivning. 

Vi giver et forsimplet overblik her:

Bemærkninger

  • R&D defineres i ligningslovens § 8 B (følger ikke den regnskabsmæssige definition). Læs mere om reglerne. Bemærk, at anvendelse af skattekreditordningen kræver at der sker straksafskrivning.
  • Software kan både være R&D, som giver adgang til 130 % fradrag, men kan også være rutinemæssig udvikling eller købt (færdigt) software. Software kan enten aktiveres med 116 % og afskrives over en periode eller straksafskrives (dog kun med 100 %).
  • Grønne driftsmidler er driftsmidler som ikke kan drives af fossile brændsler i egen motor (el-tilkobling er OK). Køretøjer m.v. som har nummerplade er dog omfattet på nær personbiler. Læs mere om reglerne og ud fra en landbrugsvinkel.
  • Tunge anlægsaktiver m.v. (som ikke kan afskrives med 25 %) fx store vindmøller, infrastruktur m.v. er ikke omfattet af 116 % fradragsretten. 
  • Beløbsgrænsen på 30.700 (2021) for småaktiver opgøres samlet såfremt anskaffede aktiver er bestemt til at fungere samlet eller sammen med allerede anskaffede aktiver.
  • Hvis reglerne om straksfradrag anvendes kan reglerne om 116% ikke samtidigt anvendes. Salg af aktiverne inden udgangen 2026 skal øges til 116 %. 
  • Driftsmidler som erhverves med henblik på udlejning kan ikke afskrives i år 1 uden godkendelse fra Skattestyrelsen. Dog dobbelt afskrivning i år 2.

Vi er naturligvis til rådighed for spørgsmål.

Sammendrag

I indkomståret 2021 er der en række særregler, som kan være med til at optimere den skattepligtige indkomst. Der er øget fradrag for R&D, adgang til øget afskrivning for visse driftsmidler og derudover er grænsen for småaktiver øget. Forskellige typer omkostninger og investeringer kan behandles forskelligt skattemæssigt, og der skal i flere tilfælde tages stilling til om der ønskes et ekstra fradrag eller om der i stedet skal ske straksafskrivning.

Om denne artikel

Af René Lønne Ventzel

Executive Director, Business Tax Services

Dedikeret skatterådgiver. Sektorfokus: Infrastruktur, fast ejendom og skatteincitamenter. TED Talk fan og festivalgænger.

Related topics Tax